Випуск 42

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-12-01

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології та словотвору

РОЗДІЛ ІІІ Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ V Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

РОЗДІЛ VII Хроніки / Рецензії й анотації