Етика публікації

Основні правила доброчесності, якими керуються Редакційна рада і Редакційна колегія наукового видання «Лінгвістичні студії» 

 1. Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора. 
 2. До друку не приймаються матеріали, подані до інших наукових видань, а також ті, що містять раніше опубліковані результати дослідження. 
 3. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають стандартам ДАК України, а також вимогам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних.  
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти без рецензування матеріали, які не відповідають науковому профілю видання.
 5. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.  
 6. Особи, до яких звертаються для рецензування, в разі виникнення конфліктів зацікавлень, можуть відмовитися від рецензування або ж повідомити будь-яким способом про постання такого конфлікту зацікавлень.
 7. Усі випадки конфлікту зацікавлень (автора дослідження й рецензента або автора дослідження й інших осіб) мають розглядатися на засіданні Редакційної колегії. 
 8. Ухвала Редакційної колегії щодо конкретного випадку порушень правил наукової етики або конфлікту зацікавлень є остаточною і не може бути оскарженою. 
 9. Публікація у збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» не передбачає одержання автором / авторами гонорарів. 
 10. Усі складники наукової системи несуть власну відповідальність за порушення цих вимог. Якщо наявне порушення етичних стандартів, воно має бути розглянуте на засіданні Редакційної колегії.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Отримані власні результати аналізу мають подаватися вичерпно, логічно, чітко.
 2. Інтерпретація отриманих результатів і висновки дослідження мають поставати лише на ґрунті коректного наукового аналізу.
 3. Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі.
 4. У дослідженні використані результати студіювань інших авторів мають містити покликання на них у прийнятний для автора статті спосіб.
 5. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті. 
 6. Викладена нова наукова інформація або відкриття не можуть бути відкликані від опублікування, якщо вони схвалені до друку, що має усвідомлювати автор чи авторський колектив.
 7. У випадку, якщо автором було виявлено серйозну помилку або неточність в опублікованому дослідженні, він зобов'язується негайно повідомити про це Головному редакторові та співпрацювати з ним для публікації відповідних виправлень або уточнень. 
 8. Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.