Психолінгвістика та семантика наприкінці XX–XXI століття: взаємодія та взаємостійність

Автор(и)

  • Роман Ситняк Донецький національний університет імені Василя Стуса, Горлівський інститут іноземних мов ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.15

Ключові слова:

психолінгвістика; психологічний фактор; екстралінгвістичний контекст; багатозначне слово; доступ до лексичного значення; ідентифікація слова

Анотація

Розглянуто виникнення та розвиток психолінгвістики як окремого напряму мовознавства. Потреба пояснювати лінгвістичні процеси: мотивацію виникнення, зміни відповідно до розвитку суспільства, перспективи еволюції та інші численні варіативні властивості внутрішньої форми слова змусили лінгвістів звернутися до екстралінгвістичних, а саме психологічних факторів, що є невід’ємною складовою семантичних змін. Висвітлені основні властивості оперування лексичними значеннями багатозначних слів через психологічне сприйняття потреби активізації того чи іншого значення під впливом внутрішньої семантичної «ієрархії» і контекстуального впливу.

Біографія автора

Роман Ситняк , Донецький національний університет імені Василя Стуса, Горлівський інститут іноземних мов ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат загального мовознавства, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, доцент кафедри романо-германських мов

Посилання

Залевская, A. A., Введение в психолингвистику, Российский государственный гуманитарный университет, 1999. 349 с. [Zalevskaya, A. A., Vvedeniye v psikholingvistiku, Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet, 1999. 349 s.]

Звегинцев, В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. М. : Просвещение, 1964. Ч. I. 1964. 466 с. [Zvegintsev, V. A. Istoriya yazykoznaniya XIX–XX vekov v ocherkakh i izvlecheniyakh. M. : Prosveshcheniye, 1964. Ch. I. 1964. 466 s]

Ильинова, Е. Ю. О когниотипичности и эвристичности вымысла [В:] Вопросы психолингвистики 7, Парадигма, 2008: 59–63. [Il’inova, E. Yu. O kogniotipichnosti i evristichnosti vymysla [V:] Voprosy psikholingvistiki 7, Paradigma, 2008: 59–63.]

Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва: НПФ «Смысл», 1999, 2019. [Leont’yev, D. A. Psikhologiya smysla: priroda, stroyeniye i dinamika smyslovoy real’nosti. Moskva: NPF «Smysl», 1999, 2019.]

Румянцева, И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. 319 с. [Rumyantseva, I. M. Psikhologiya rechi i lingvopedagogicheskaya psikhologiya. M.: PERS·E; Logos, 2004. 319 s.]

Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 24 с. [Frumkina, R. M. Psikholingvistika: chto my delayem, kogda govorim i dumayem. Preprint WP6/2004/04. M.: GUVSh·E, 2004. 24 s.]

Garnham, A., Garrod S., and Sanford A. Observations on the Past and Future of Psycholinguistics, Handbook of Psycholinguistics: 2nd Edition Copyright © by Elsevier Inc. 2006. 1184 c.

Garnham, A. Psycholinguistics: central topics. London and New York: Methuen, University Press, Cambridge,1985. 283 p.

Gaskell, M. G., WD Marslen-Wilson W. D. Cognitive Psychology 45 (2002), 220–266 p.

Kantor, J. R. “An Analysis of Psychological Language Data” [In:] Psychological Review 29 (1922): 267–309.

Kambe, G, Rayner K., and Duffy S. A Global context effects on processing lexically ambiguous words: Evidence from eye fixations [In:] Memory & Cognition 29 (2), 2001: 363–372.

Morris, R. K. Handbook of Psycholinguistics: 2nd Edition Copyright © 2006 by Elsevier Inc. 1184 p.

Rieber, R. W. Harold Vetter Theoretical and Historical Roots of Psycholinguistic Research Pages 1980 [In:] Plenum Press, New York 263: 3–49.

Reber, A. The rise and (surprisingly rapid) fall of psycholinguistics [In:] Synthese 72 (1987): 325–329.

Tausczik, Yla R. and Pennebaker James W. The Psychological Meaning of Words: LIWC and Computerized Text Analysis Methods [In:] Journal of Language and Social Psychology 29 (1), 2010: 24–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження