Кольороназви в медичній термінолексиці

Автор(и)

  • Ірина Кочан Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.8

Ключові слова:

медична термінолексика (терміни; номени; професійні жаргонізми); кольороназва; українська мова; професійна мовна картина світу

Анотація

Розглянуто лексику медичної галузі з кольоропозначенням у складі назв анатомічних понять, хвороб, захворювань, їхніх ознак (симптомів), лікувальних засобів щодо внутрішньої форми та вмотивованості. З’ясовано їхнє значення за дефініціями термінів та фіксаціями в них колірних ознак, що є невід’ємним показником професійної мовної картині світу. Зібраний матеріал дозволив окреслити особливості деяких груп фахової лексики щодо наявності в них колірних елементів, їхню відповідність позначуваним реаліям.

Біографія автора

Ірина Кочан , Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства

Посилання

Дидик-Меуш, Ганна. «Термін «номенклатура» у синхронічних та діахронічних мовознавчих студіях» [В:] Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 453, 2002: 90–93. [Dydyk-Meush, Hanna. «Termin «nomenklatura» u synkhronichnykh ta diakhronichnykh movoznavchykh studiyakh» [V:] Visnyk NU «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Problemy ukrayinsʹkoyi terminolohiyi» 453, 2002: 90–93.]

Ковініцька, Тетяна. «Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології» [В:] Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 842, 2016: 73–76. [Kovinitsʹka, Tetyana. «Frazeolohichni odynytsi v systemi ukrayinsʹkoyi ekonomichnoyi terminolohiyi» [V:] Visnyk NU «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Problemy ukrayinsʹkoyi terminolohiyi» 842, 2016: 73–76.]

Кочан, Ірина. «Колір і термінолексика» [В:] Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми української термінології. СловоСвіт, 2020». Львів: Львівська політехніка, 2020: 24–31. [Kochan, Iryna. «Kolir i terminoleksyka» [V:] Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Problemy ukrayinsʹkoyi terminolohiyi. SlovoSvit, 2020». Lʹviv: Lʹvivsʹka politekhnika, 2020: 24–31.]

Лотте, Дмитрий С. Основы построения научно-технической терминологии [В:] Вопросы теории и методики. Москва: Изд. АН СРСР, 1961: 15–42. . [Lotte, Dmitriy S. Osnovy postroyeniya nauchno-tekhnicheskoy terminologii [V:] Voprosy teorii i metodiki. Moskva: Izd. AN SRSR, 1961: 15–42.]

Нікуліна, Неля. «Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика та прагматика» [В:] Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 890, 2018: 62–65. [Nikulina, Nelya. «Palitra avtofarbovoyi nomenklatury: struktura, semantyka ta prahmatyka» [V:] Visnyk NU «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Problemy ukrayinsʹkoyi terminolohiyi» 890, 2018: 62–65.]

Покровська О. А. Українська термінологія ринкових відносин: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 1995. 207 с. [Pokrovsʹka O. A. Ukrayinsʹka terminolohiya rynkovykh vidnosyn: dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Kharkiv, 1995. 207 s.]

Семашко, Тетяна Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 Київ, 2008. 19 с. [Semashko, Tetyana F. Osoblyvosti semantyky ta funktsionuvannya sliv-koloratyviv v ukrayinsʹkiy frazeolohiyi : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01 Kyyiv, 2008. 19 s.]

УЛАМЕС: Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник у 4-х тт. Київ: Медицина. 2013. Т. 1, т. 2. [ULAMES: Ukrayinsʹko-latynsʹko-anhliysʹkyy medychnyy entsyklopedychnyy slovnyk u 4-kh tt. Kyyiv: Medytsyna. 2013. Т. 1, т. 2.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти