Авторське право та ліцензія

Редакційна колегія та Редакційна рада збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» дотримуються ліцензії Creative Commons «Attribution-NonCommercial» (CC BY-NC), яка дозволяє копіювати і поширювати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі, реміксувати, трансформувати і брати матеріал за основу, але з обов’язковим зазначенням авторства (необхідною є вказівка на автора, розміщення посилання на ліцензію, вказівка на те, чи було внесено зміни до твору). Використання матеріалів із комерційною метою заборонено.

Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial» (CC BY-NC) передбачає:

  • надання Автором дійсної на території всього світу, безоплатної, без права видавати субліцензії, невиняткової ліцензії на відтворення і поширення ліцензованого матеріалу (Твору), як загалом, так і його частини, винятково для некомерційних потреб; 
  • створення, відтворення і поширення адаптованого матеріалу виключно для некомерційних потреб (Ліцензія CC BY-NC, Ст. 2, п. а.1) в будь-якому вигляді та на будь-якому носії інформації з обов’язковим зазначенням Автора Твору, повідомленням про авторське право, відповідним повідомленням у разі модифікації Твору і збереженням вказівок щодо будь-яких попередніх модифікацій (Ліцензія CC BY-NC, Ст. 3, п. а.1).

Усі автори, які публікують свої дослідження у збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії», а також усі науковці, які використовують оприлюднені у виданні матеріали, повинні суворо дотримуватися зазначених умов ліцензії.