Редакційна колегія

Головний редактор

Жанна Краснобаєва-Чорна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської  філології Донецького національного університету імені Василя Стуса.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7819-8094
E-mail: zh.krasnobaieva@gmail.com

Заступник головного редактора, контактна особа

Анатолій Загнітко – чл.-кор. НАН України, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7398-6091
E-mail: a.zagnitko@gmail.com 

Вебредактор

Ілля Данилюк ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).
E-mail: i.g.danyluk@gmail.com

Члени редколегії:

Алла Архангельська, доктор філологічних наук, професор (м. Оломоуц, Чеська Республіка) – alla_arkhanhelska@yahoo.com

Ірина Гарбера, кандидат філологічних наук, старший викладач – секретар (м. Вінниця, Україна) – iryna.garbera@gmail.com

Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (веб-редактор) (м. Вінниця, Україна) – i.g.danyluk@gmail.com

Юлія Голоцукова, кандидат філологічних наук, доцент (м. Маріуполь, Україна) – golotsykov@gmail.com

Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна) − domanum.doc@ukr.net

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (заступник головного редактора) – a.zagnitko@gmail.com

Мілена Іванович, доктор габілітований, доцент (м. Белград, Сербія) – ivanovic.milena@gmail.com

Олександр Кіклевич, доктор філологічних наук, професор (м. Ольштин, Польща)  − akiklewicz@gmail.com

Наталя Кобченко, доктор філологічних наук, доцент (м. Київ, Україна) – natalia.kobchenko@gmail.com

Людмила Коваль, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна) –  i.koval@donnu.edu.ua

Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (м. Познань, Республіка Польща)  − tkosmeda@gmail.com, tkosmeda@ukr.net

Елла Кравченко, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна)  – ella.krav4enko@gmail.com

Жанна Краснобаєва-Чорна, доктор філологічних наук, професор (головний редактор) (м. Вінниця, Україна) − zh.krasnobaieva@gmail.com

Костянтин Мізін, доктор філологічних наук, професор (м. Переяслав, Україна) – kmizin@i.ua

Мотокі Номаті, доктор філологічних наук, професор (м. Хокайдо, Японія) – mnomachi@gmail.com

Мар’яна Оленяк, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна)  – m.oleniak@donnu.edu.ua

Ганна Ситар, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна) – h.v.sytar@donnu.edu.ua
 
Пшемислав Юзвікевич, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Польща) − przemyslav.jorzviekicz@uwr.edu.pl

Заяви членів Редакційної колегії