Випуск 40 том 1

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-12-01

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології

РОЗДІЛ ІV Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ VІІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

РОЗДІЛ VIII Хроніки / Рецензії й анотації