Лінгвістичні студії

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, зокрема, з актуальних проблем теорії мови, дериватології, еволюції морфологічних та синтаксичних категорій, зіставнотипологічного вивчення мов та лінгвістики тексту, дискурсивних студій та дискурс аналізу, особливостей функційної семантики лексичних та фразеологічних одиниць, площини прикладної лінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики та історії мов тощо.
Кожна стаття видання й видання загалом містять DOI.

ISSN 1815-3070 (print)
ISSN 2308-0019 (on-line)