Випуск 39

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-06-04

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми морфології

РОЗДІЛ ІІІ. Теоретичні питання синтаксису

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

РОЗДІЛ VІІ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження