Випуск 31

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2016-06-01

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

Статті

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ ІV. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

РОЗДІЛ VІІ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження