Випуск 46

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-11-14

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

РОЗДІЛ І. Актуальні проблеми морфології та словотвору

РОЗДІЛ ІІ. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

РОЗДІЛ ІІІ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

РОЗДІЛ ІV. Хроніки / Рецензії й анотації