Граматична система говірки за даними дескрипції: іменникові форми

Автор(и)

  • Тетяна Громко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.26

Ключові слова:

діалектологія; говірка; українська степова говірка; село Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області; моноговіркова дескрипція; граматична система; іменник; граматична категорія; граматична форма; морфологічний варіант

Анотація

У статті описується система іменникових форм за даними моноговіркової дескрипції української степової говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Говірка як цілісна багаторівнева одиниця важлива для комплексного всебічного її вивчення на основі повного діалектографічного (тексто- та лексикографічного) опису репрезентує значний ряд граматичних особливостей. Дослідження граматичної системи говірки, і в тому числі особливостей іменникових форм, за даними дескрипції сприяє не лише уведенню до наукового обігу емпіричного матеріалу, а й лінгвістичній інтепретації всього набору одиниць цієї мовної системи. Практично ввесь набір релевантних структурних рис говірки, їх системні зв’язки в контекстах, що описують фонетичний, граматичний та лексичний рівні говіркового мовлення є фрагментом дескрипції говірки на основі текстового та лексикографічного корпусів. Подібно до інших повнозначних частин мови, іменники у формах, виявлених у говірковому дискурсі, репрезентують граматичні явища – ідіомеми. Аналіз говіркових текстів як комунікативно зумовлених діалектних характеристик мовлення показує переваги в діагностиці спонтанних виявів у різноманітних виражальних конструкціях. Окремі словоформи та словосполучення з іменниками встановлені як реалізація морфологічних особливостей говірки в процесі еліцитації при збиранні польового матеріалу. Представлені у дослідженні іменникові форми на основі текстографічних джерел поодиноко виявляють релевантні риси більшості українських діалектів, однак окремі граматичні ідіомеми вже на цьому етапі можна трактувати як вузькодіалектні явища. Дескрипція говірки, будучи орієнтована в перспективі на монографічний моноговірковий опис, проєктує в застосуванні сучасних лінгвістичних дослідницьких процедур екстраполяцію моноговіркових іменникових форм у подальших діалектологічних морфологічних студіях

Біографія автора

Тетяна Громко , Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

Посилання

Ващенко, Василь С. Полтавські говори. Харків: ХДУ, 1957.

Громко, Тетяна. «Сучасна текстографія діалектоносіїв степової говірки». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 175. Кропивницький : КОД, 2019: 29–33.

Громко, Тетяна. «Система говіркових явищ в монодіалектних описах». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки 3(407). Луцьк, 2020: 24–28.

Делюсто, Марина С. Граматика говірки у світлі тексту : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010.

Дроздовський, Володимир П. «Південнобесарабські говірки». [В:] Ф.Т. Жилко (ред.) Праці Х Республіканської діалектологічної наради. Kиїв, 1961, 132–155.]

Дроздовський, Володимир П. Украинские говоры Бессарабского Приморья : дис. … канд. филол. наук. Киев, 1962.

Жилко, Федот Т. Нариси з діалектології української мови. Київ : Радянська школа, 1966.

Колесников, Андрій О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка. Ізмаїл : СМИЛ, 2015.

Мукан, Алла М. «Варіантність форм у деяких новостворених говорах української мови». [В:] Українська діалектна морфологія. Київ : Наукова думка, 1969, 191–199.

Мукан, Алла М. Украинские наддунайские говоры. Фонетико-грамматические особенности : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Киев, 1961.

Поповський, Анатолій М. Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні літературно-національної мови. Дніпропетровськ: ДДУ, 1989.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти