Типи дієслів-маркерів пресупозицій

Автор(и)

  • Марія Чадюк Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.11

Ключові слова:

маркери пресупозицій; фактиви; нефактиви; імплікативні дієслова; ітеративи; дієслова зміни стану

Анотація

У статті окреслено основні маркери пресупозицій та детально розглянуто ті з них, що реалізовані дієсловом. Запропоновано класифікацію таких дієслів відповідно до типу пресупозицій, які вони зумовлюють: до першої групи зараховано маркери фактивних пресупозицій; до другої —маркери лексичних пресупозицій. Дієслова, що увійшли до другої групи, зі свого боку, структуровано відповідно до того, чи пресупозиція є характеристикою певного явища або події, чи вказує на дію.

Біографія автора

Марія Чадюк , Національний університет «Києво-Могилянська академія»

аспірантка кафедри української мови

Посилання

Артеменко, Юлія О. Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2015. Print

Арутюнова, Нина Д. «Понятие пресуппозиции в лингвистике». Известия АН СССР. Серия лит. и языка. Москва: Изд-во АН СССР Т.32, 1973: 84–89. Print.

Бацевич, Флорій С. Вступ до лінгвістичної прагматики. Київ: Видавничий центр «Академія», 2011. Print

Бацевич, Флорій С. «Імпліцитна інформація у висловленнях і дискурсивні слова (на матеріалі часток української мови)». Мовознавство 5, 2012: 3–12. Print.

Безугла, Лілія Р. «Роль пресупозиції у створенні комічного ефекту в німецькомовному анекдоті». Молодий вчений 5.1 (69.1), 2019а: 21–24. Print.

Безугла, Лілія Р. «Типи актуалізації пресупозиції у діалогічному дискурсі». Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (серія: філологічні науки) 175, 2019б: 288–292. Print.

Кобозева, Ирина М. Лингвистическая семантика. Москва: Эдиториал УРСС, 2000. Print.

Ковалевська, Тетяна Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. Одеса: Астропринт, 2008. Print.

Макаров, Михаил Л. Основы теории дискурса. Москва: ИГТК «Гнозис», 2003. Print.

Маслюк, Маріанна Г. «Виокремлення типів імплікатур в українській та англійській мовах». Science and Education a New Dimension (Philology) II (7), Issue 34, 2014: 67–70. Print.

Мірошниченко, Ірина Г. «Пресупозиції та імплікатурияк засоби стиснення тексту в українському мас-медійному дискурсі». Вісник Дніпропетровського університету (серія: мовознавство) т.23., вип.21(2), 2015: 85–89. Print.

Мудрак, Яна. «Емотивні фактивніпредикати в семантичній структурі висловлювання». Лінгвістичні студії 21, 2010а: 84–87. Print.

Мудрак, Яна. «Семантико-синтаксичні моделі речень з фактивними предикатами пам’яті». Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"] (сер.: філологічна) 13, 2010б: 498–504. Print.

Николаева,Татьяна М. «Лингвистическая демагогия». [В:] Арутюнова Н.Д. (отв.ред.) Прагматика и проблемы интенсиональности: сб. науч. трудов проблемной группы «Логический анализ языка». Москва, 1988, 154–165. Print.

Остапчук, Яна. «Фактивність як категорія когнітивної лінгвістики». Етнос і культура 8-9, 2011-2012: 160–167. Print.

Остапчук, Яна. «Модальність речення з фактивними предикатами». Львівський філологічний часопис 6, 2019: 163–167. Print.

Падучева, Елена В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. Москва: Наука, 1985. Print.

Слободян, М. «Частка як елемент формування пресупозиції в тексті». Studia Ukrainica Posnaniensia 6,2018: 167–172. Print.

Abbott, Barbara. «An Information Packaging Approach to Presuppositions and Conventional Implicatures». Topoi 35 (1), 2016: 9–21. Print.

Abrusán, Márta. «Triggering verbal presuppositions». [In]N. Li, D. Lutz (eds.) Semantics and linguistic theory (SALT)20, 2011: 684–701. Print.

Abusch, Dorit. «Lexical Alternatives as a Source of Pragmatic Presuppositions». [In]B. Jackson (ed.) Semantics and linguistic theory (SALT) 12, 2002: 1–19. Print.

Beaver, David I., Geurts, Bart, Denlinger, Kristie. «Presupposition».[In] Edward N. Zalta (principal editor) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantiverevision 7, Jan 2021.<https://plato.stanford.edu/entries/presupposition/> 16.01.2021. Web.

Geurts, Bart. «Presupposition and Givenness».[In]Y. Huang(ed.) The Oxford handbook of pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2017, 180–198. Print.

Karttunen, Lauri. «Implicative verbs». Language 47(2), 1971: 340–358. Print.

Karttunen, Lauri. «Presupposition: What went wrong?». [In] M. Moroney, C.-R. Little, J. Collard, D. Burgdorf (eds.) Semantics And Linguistic Theory26, 2016: 705–731. Print.

Levinson, Stephen C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Print.

Liang, Ruiqing, Liu, Yabin. «An Analysis of Presupposition Triggers in Hilary Clinton’s First Campaign Speech». International Journal of English Linguistics6 (5), 2016: 68–73. Print.

Schwarz, Florian. «Presuppositions, Projection, and Accommodation». [In] C.C ummins,N. Katsos (eds.) Handbook of Experimental Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2019, 83–113. Print.

van Leusen, Noor. «The Accommodation Potential of Implicative Verbs». [In] M. Aloni, V. Kimmelman, F. Roelofsen, G.W. Sassoon, K. Schulz, M. Westera (eds) Logic, Language and Meaning. Lecture Notes in Computer Science, vol 7218. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, 421–430. Print.

Yule, George. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 1996. Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису