Modern Objective Grammar: Prepositions and Their Analogues.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Рецензована праця є оригінальною за актуальністю, цікавою за висвітленням актуалізованої проблеми, авторською за структурою, концептуальною за статусом у сучасному науково-граматичному просторі. Змістово дослідження вмонтоване в студіювання, виконані в руслі міжнародного наукового проєкту «Слов’янські прийменники: синхронія і діахронія», що в процесі свого виконання й реалізації мав активні творчі дискусії, пошуки, видозміни проєктованих моделей. Активним поставало розширення кола лінгвістів – учасників проєкту з різних країн. Для ґрунтовнішого погляду і на сам проєкт «Слов’янські прийменники: синхронія і діахронія», і на перебіг концептуального бачення статусу прийменника в граматичній системі кожної слов’янської мови, напрями лексикографічного опрацювання не лише прийменника, а і його аналогів, а також тих чи тих мовних одиниць, використаних у функції і / чи зі значенням прийменника доцільно використати матеріал вступної частини до рецензованого словника.

Author Biography

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries