Expanding the Horizons of the Ukrainian National-linguistic picture of the World.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Тенденція сучасного мовознавства до аналізу когнітивних одиниць, який становить концептуальну базу будь-якої мови, зумовлює актуальність запропонованого до розгляду дослідження. У монографії увагу не випадково зосереджено на концепті смерть як елементі національної концептосфери, найбільш значущому не тільки для окремої людини, етносу, а й для усього людства. Застосований дослідницею комплексний підхід до аналізу концепту смерть з опертям на традиційні методики вивчення когнітивних та лінгвокультурологійних одиниць є цілком схвальним, оскільки саме такий ракурс наукового опису мовного матеріалу сприяє вивченню встановлених складників досліджуваного концепту у свідомості носіїв української мови. Звернення ж до літературної спадщини ХХ–ХХІ століть дало змогу виявити особливості українських культурних цінностей, соціальних і моральних норм поведінки.

Author Biography

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries