Homony Qualification.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Аналізована книга цікава й визначенням проблеми аналізу, і шляхами розв’язання поставленої мети розгляду, й чітко сформульованими завданнями студіювання, й підходами до аналізу історії дослідження омонімії в лінгвістиці загалом та українському мовознавстві зокрема. Якщо звернути увагу на те, що омонімія в мові як цілісній системі зі своєрідними внутрішньо структурними переходами є надзвичайно розвиненою й послідовно пов’язана з особливостями міжкатегорійних переходів, ступенями та рівнями синкретизму, то розгляд О. Демською лексичної омонімії привідкриває одну із внутрішньо притаманних мові тенденцій – поповнення лексичного фонду через полісемію аж до її граничного вияву – розщеплення та входження нових слів і раптовим, несподіваним їхнім збігом. Між цими двома площинами розташовуються усі складні й надскладні реалізації омономії.

Author Biography

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries