Grammatical Analogy.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Рецензований словник присвячений одному із функційно навантажених класів релятивних одиниць – сполучникам. Словник у багато дечому подібний на попередню лексикографічну працю авторки, По-перше, за науковим завданням: подати інвентаризацію сполучників та суміжних із нимит мовних одиниць білоруської мови. Подруге, за методологійним підходам: опертя на концепцію морфосинтаксису й поьову структуру аналізованого класу одиниць, із належною й адекватною увагою до периферії цього класу. По-третє, за методичним і технічним вирішенням та напрацюванням опису, ліво- та правобічним структуруванням словникової статті: обрано функційний ракурс опису зібраного масиву союзних засобів із визначенням списку майже десятка параметрів атрибуції.

Author Biography

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries