The Conception of Polish Prepositions and Their Equivalents: Lexicography Experience.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Hanna Sytar Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

У межах функційно-комунікативної лінгвістики в кінці XX ст. – на початку ХХІ ст. увага дослідників спрямована на функції мовних одиниць, типи міжчастиномовних переходів, закономірності граматикалізації у різних мовах. Слов’янські мови в цих аспектах дають багатий і надзичайно цікавий матеріал для дослідження, зокрема і зіставного.

Особливе місце серед праць із функційно-комунікативної лінгвістики, виконаних на матеріалі слов’янських мов, посідає цикл досліджень відомого польського лінгвіста Чеслава Ляхура, присвячений вторинним прийменникам польської мови. Рецензовані матеріали до словника вторинних прийменникових одиниць і комплексів у функції прийменника постали як результат багаторічної праці лінгвіста над теоретичними проблемами статусу і закономірностей утворення польських і російських прийменникових одиниць. Після ґрунтовних теоретичних пошуків закономірним став етап лексикографічного опрацювання з урахуванням сучасних тенденцій словникарства і досвіду укладання граматичних словників подібного типу.

Author Biographies

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Hanna Sytar, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries