Modern Theolinguistics: The Latest Reading.

Authors

  • Anatoliy Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Zhanna Krasnobaieva-Chorna Донецький національний університет імені Василя Стуса

Abstract

Рецензована монографія має на меті «репрезентувати українську теолінгвістику, схарактеризувавши її досягнення й продемонструвавши своєрідність вербалізації релігійної картини світу в українській лінгвокультурі, поступ релігійної мовної свідомості українців, пов’язаної з текстом Біблії, дериваційний, стильовий і стилістичний потенціал бібліїзмів, характер системних зв’язків, специфіку формування фонду біблійних прецедентних одиниць, джерела проникнення бібліїзмів в українську мову, специфіку їхнього лексикографування».

Author Biography

Anatoliy Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Issue

Section

SECTION VIII. Chronicles / Reviews and Summaries