Сучасні запозичення в аспекті стильових виявів, семантики та міжгалузевих зміщень

Автор(и)

  • Наталія Костусяк Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Олександр Межов Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.17

Анотація

Рецензія на монографію: Личук Марія, Навальна Марина, Молоткіна Юлія. Динаміка запозичень в українській мові початку ХХІ століття.
Упродовж останніх десятиріч українська мова зазнала посутніх змін, які відбулися на різних рівнях, але чи не найбільше на лексичному та стилістичному. Один із виявів динамізму – активізація запозичених одиниць, що, потрапляючи в українськомовний простір, почасти модифікують свою семантичну структуру, розширюють сферу вживання, репрезентують міжтематичні й міжгалузеві зміщення. Не меншу вагу має їх вивчення з акцентом на стильові й жанрові різновиди текстів. Зрештою, пріоритетним постає студіювання чужомовізмів у контексті освоєння, кодифікації й збереження національно-мовної самобутності, зокрема відповідності до сучасних лексичних, морфологічних і правописних норм. Увесь цей ємний спектр питань нині перебуває на вістрі актуальності й позитивно, що він знайшов віддзеркалення в монографії Марії Личук, Марини Навальної, Юлії Молоткіної «Динаміка запозичень в українській мові початку ХХІ століття». У «Передмові» праці зазначено, що об’єктом студіювання обрано англізми, які з-поміж різноманіття слів іншомовного походження нині належать до найуживаніших. Їх активізацію пов’язано з тим, що «англійська мова є мовою міжнародної політики, науки і культури» (с. 7), а також із низкою зовнішніх чинників, зокрема дистанціюванням від догм радянської ідеології, культурною асиміляцією із західними країнами, демократизацією суспільства і, як наслідок, мови.

Біографії авторів

Наталія Костусяк , Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор філологічних наук, професор; завідувач катедри української мови

Олександр Межов , Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор філологічних наук, професор; професор катедри української мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V. Хроніки / Рецензії й анотації