Nástin výčtu základních gramaticko-sémantických rysů

Автор(и)

  • Miloslav Vondráček Чеська академія наук (м. Прага, Чехія)

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.14

Ключові слова:

gramatická kategorie; gramém; gramatickosémantický rys; gram; kompatibilita

Анотація

Cílem příspěvku je představit zamýšlený lexikon gramatickosémantických rysů, ve výsledku soupis univerzálních gramatických významů. Nabízí se cesta od gramatických kategorií k sémantickým komponentům, jež je utvážejí, a postup opačný: registrace sémantických rysů napříč slovními druhy a druhy slov, jejich detekce v sémantické struktuře jazyka se zvláštní pozorností ke gramatickým kategoriím, resp. k pomezí sémantiky lexikální a gramatické a k procesu gramatikalizace. Výsledkem nechť je inventář obecných gramaticky manifestovaných významových rysů včetně jejich vzájemné systémové podmíněností. Strukturalistický přístup je ilustrován na hesle diskontinuita.

Біографія автора

Miloslav Vondráček , Чеська академія наук (м. Прага, Чехія)

кандидат філологічних наук, доцент, відділ сучасної лексикології та лексикографії Інституту чеської мови

Посилання

Kořenský J. Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska. Slovo a slovesnost, 1978. № 39(1). P. 15–24.

Gramatém zdvořilosti. Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. URL: https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ ch04s05s04.html

Karlík P. Stupňování. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), 2017. URL: https://www.czechency.org

Ziková M. Morfém. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), 2017. URL: https://www.czechency.org

Ziková M. Distribuovaná morfologie. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.), 2017. URL: https://www.czechency.org

Panevová J., Ševčíková M. Jak se počítají substantiva v češtině: Poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost. 2011. № 72(3). P. 163–176.

Rejzek J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. S. 206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження