Лінгвосоціонічний портрет представника української політичної еліти

Автор(и)

  • Марина Рогова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.13

Ключові слова:

екстраверт; інтроверт; лінгвоперсонологія; лінгвосоціонічний портрет; мовна особистість; сенсорико-етичний екстравертний лінгвосоціотип; етико-інтуїтивний екстравертний лінгвосоціотип

Анотація

У статті розглянуто сутність і типи лінгвосоціонічних особистостей. Виявлено мовні вербалізатори екстравертного та інтровертного психічного типу. Спираючись на виокремлені лексико-семантичні групи і структурно-семантичні особливості виступів політичних діячів, запропоновано лінгвосоціонічні портрети В. Зеленського та П. Порошенка. Скваліфіковано етико-інтуїтивний екстравертний і сенсорико-етичний екстравертний лінгвосоціотипи українських політиків.

Біографія автора

Марина Рогова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр, аспірант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Посилання

Аугустинавичюте А. Социон, или Основы соционики. Соционика, ментология и психология личности. Санкт-Петербург, Terra Fantastica. 1996. № 4–5. URL: https://7promeniv.com.ua/aushra-sotsyon-ru (дата звернення: 09.04.2022). [Augustinavichyute A. Sotsion, ili Osnovy sotsioniki. Sotsionika, mentologiya i psikhologiya lichnosti. Sankt-Peterburg, Terra Fantastica. 1996. № 4–5 URL: https://7promeniv.com.ua/ aushra-sotsyon-ru (data zvernennia: 09.04.2022)]

Аугустинавичюте А. Соционика. Москва: Черная белка, 2008. 192 с. URL: http://www.socion.org/files/10_augusta_mal.pdf (дата звернення: 09.04.2022). [Augustinavichyute A. Sotsionika. Moskva: Chernaya belka, 2008. 192 s. URL: http://www.socion.org/files/10_augusta_mal.pdf (data zvernennia: 09.04.2022)]

Аугустинавичюте А. Соционика: введение. Москва: Terra Fantastica; АСТ. 1998. 448 с. [Augustinavichyute A. Sotsionika: vvedeniye. Moskva: Terra Fantastica; AST. 1998 448 s.]

Гуленко В. В. Как назвать социотип. Соционика, ментология и психология личности. Киев. 1995. № 3. URL: https://www.socioniko.net/ru/articles/type-name.html (дата звернення: 09.04.2022). [Gulenko V. V. Kak nazvat sotsiotip. Sotsionika, mentologiya i psikhologiya lichnosti. Kiyev. 1995. № 3. URL: https://www.socioniko.net/ru/articles/type-name.html (data zvernennia: 9.04.2022)]

Замилова А. В. Лингвосоционическое моделирование русской языковой личности (на материале Интенет-блога): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Кемерово, 2013. 26 с. URL: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01006721977.pdf (дата звернення: 05.04.2022). [Zamilova A. V. Lingvosotsionicheskoye modelirovaniye russkoy yazykovoy lichnosti (na materiale Intenet-bloga): avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Kemerovo, 2013. 26 s. URL: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01006721977.pdf (data zvernennia: 05.04.2022)]

Соціоніка: словник термінів / укл. Н. Ковальчук, А. Михайленко, В. Старченко. Київ: ВСР, 2015. 66 с. URL: https://issuu.com/ij.publishing.editing/docs/socionika (дата звернення: 05.04.2022). [Sotsionika: slovnyk terminiv / ukl. N. Kovalchuk, A. Mykhailenko, V. Starchenko. Kyiv: VSR, 2015. 66 s. URL: https://issuu.com/ij.publishing.editing/docs/socionika (data zvernennia: 05.04.2022)]

Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління. Підручник: 5-те вид., переробл. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 492 с. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf (дата звернення: 05.04.2022). [Khodakivskyi Ye. I., Bohoiavlenska Yu. V., Hrabar T. P. Psykholohiia upravlinnia. Pidruchnyk: 5-te vyd., pererobl. ta dop. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2016. 492 s. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf (data zvernennia: 05.04.2022)]

Чернишенко О. Соціонічний аналіз українського політикуму. Типування Інфо. 08.12.2016. URL: https://inlnk.ru/5789ED (дата звернення: 12.04.2022). [Chernyshenko O. Sotsionichnyi analiz ukrainskoho politykumu. Typuvannia Info. 08.12.2016. URL: https://inlnk.ru/5789ED (data zvernennia: 12.04.2022)]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження