До типології мовних ситуацій в історичній соціолінгвістиці: розвиток мовної ситуації в райхскомісаріаті Україна (1941–1943)

Автор(и)

  • Галина Мацюк Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.29

Ключові слова:

історична соціолінгвістика; мовна ситуація; ставлення до мови; взаємодія мова – влада; комунікативна практика; суспільна функція мови

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вперше виокремленого періоду в перебігу мовної ситуації під час ІІ Світової війни. Для аналізу використано спогади учасників подій, опубліковані документи з німецьких архівів, архівів Української Автокефальної Православної Церкви та більше тисячі двохсот номерів дев’яти україномовних легальних газет. Обгрунтовано ставлення до мов німецької влади та українського суспільства, особливості комунікативних практик та перспективи розвитку суспільних функцій української та німецької мов. Отримані результати сприяють розбудові типологічного підходу до мовних ситуацій в українській історичній соціолінгвістиці, розширюючи її предметну сферу аналізу.

Біографія автора

Галина Мацюк , Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства 

Посилання

Армстронг, Дж. Героїчне і людське : спогад про українських національних провідників 1941–1945 років / пер. Вадим Ковалюк. 2009 21.12.2020.

Гедз, В. Джерела до вивчення культурного життя в окупованому Києві (1941–1943 рр.). Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики 15, 2007: 181–204.

Гедз, В. А. Україномовна преса в окупованому Києві : до історіографії проблеми. Література та культура Полісся. Серія : історичні науки 6. 2013: 265–275.

Гордієнко, В. В. Православні конфесії в Україні періоду Другої світової війни (вересень 1939–вересень 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1999.

Косик, В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж – Нью-Йорк – Львів : [б.в.], 1993.

Курилишин, К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів. від. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львів, 2010.

Лозинський, Р. М. Мовна ситуація в Україні (суcпільно-географічний погляд) : монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

Мацюк, Г. Суспільна природа мови в радянському мовознавстві : концепція М. Марра. [В]: Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк, 2010, 44–54.

Наконечна, Г. Українська термінологія місцевого самоврядування часів німецької окупації (1941–1944) (на матеріалі українських періодичних видань). [В:] Проблеми української термінології. Вісник нац. ун-ту «Львівська Політехніка» 709. Львів : Вид. Львів. політехніки, 2011: 103–106.

Попович, М. Нарис історії культури України. Київ : АртЕк, 1998 : іл.

Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У «Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України» : зб. наказів та розпоряджень НКО УСРР 33. 1938.: 5–7.

Радевич-Винницький, Я. К. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання : монографія, Київ–Дрогобич : Посвіт, 2011

Рудницький, О. П. Висновок експерта. Київ. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. 2009. 49 с. 23.12.2020]

Стельникович, С. В. Офіційна україномовна преса генерального округу «Житомир». Гуржіївські історичні читання 6, 2013: 235–237.

Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Київ : Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія», 2005.

Черняков, Б. І. Періодична преса на окупованій території України. Електронна бібліотека Інституту журналістики 16.12.2020).

Черняков, Б. Офіційна преса Райхскомісаріату Україна : розбудова і функціонування (1941– 1943 рр.) : наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 31, 2006: 51–68.

Шаповал, М. Соціографія України – 1. Соціяльна структура України. Прага : Вільна Спілка, 1933. Ч. 1.

Шаповал, Ю., Пристайко, В., Золотарьов, В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні. Особи. Факти, Документи. Київ : Абрис, 1997.

The battle for Ukrainian. A comparative perspective / ed. by Michel S. Flier and Andrea Craziosi. Cambridge, Massachusetts, 2017.

Planned intervention in language development. [In:] Josef Vachek (in collaboration with Josef Dubský). Dictionary of the Prague School of Linguistics / ed. by Libuše Dušková. John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2003.

Scutnabb-Kangass, T. “Mother Tonque” : The theoretical and sociopolitical construction of a concept. [In:] Phillipson R. Status and function of language and language varieties. 1989, 450–477.

Havránek, B., Jakobson, R., Mathesius, V., Mukařovský, J. et al. Úvodem. Slovo a slovestnost. 1935; 1: 1–7 16.12.2020.

Handbook of historical sociolinguistics / ed. by J. M. Hernández-Campoy, J. C. Conde-Silvestre. 2012. 704 p.

Auer, A., Peersman, C., Pickl, S., Rutten, G. et al. Historical sociolinguistics : the field and its future. Journal of Historical Sociolinguistics 2015; 1(1) : 1–12.

Nevalainen, T. What are historical sociolinguistics? Journal of Historical Sociolinguistics 2015; 1, 2 19.12.2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти