Взаємодія сегментних та надсегментних засобів у реалізації прагматичного спрямування англійських фольклорних текстів

Автор(и)

  • Лариса Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.25

Ключові слова:

фольклорний текст малої форми; звукосимволізм; просодичні засоби; прагматична спрямованість; сугестивний потенціал

Анотація

Статтю присвячено розгляду специфіки взаємодії сегментних та надсегментних засобів оформлення англійських фольклорних текстів малої форми, яка слугує реалізації їхньої прагматичної спрямованості, а також здатна здійснювати сугестивний вплив на слухача. За результатами аудитивного аналізу озвучених казок, загадок, байок і притч уставлено, що концентрація в них слів з однаковими звуками і звукосполученнями, інтенсифікованими паралелізмом інтонаційних моделей і ритмічних структур суміжних інтоногруп у поєднанні зі спадними тонами з однаковою швидкістю зміни напрямку їхнього руху, приблизно однаковою тривалістю пауз, наявністю спеціального підйому або паузи перед ключовим словом та/або його оформленням високим спадним кінетичним тоном висхідно-спадної конфігурації, слугує, з одного боку, реалізації прагматичної спрямованості текстів (схвалення і заохочення чеснот та засудження і висміювання вад), та, зіншого – забезпечує сугестивне транслювання їхнього дидактичного змісту

Біографія автора

Лариса Тараненко , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 

Посилання

Лушникова, Г., Н. Потапова. “Языковая игра в английских загадках-шутках”. Вестник Кемеровского государственного университета 4 (48), 2011: 191–195

Плотникова, Л. И. Семантический потенциал текстов малой формы (на материале английского языка): дисс. … канд. филол. наук. Белгород: Белгородский гос. ун-т, 2004

Тараненко, Лариса І. Актуалізація англійських фольклорних текстів малої форми. Київ: Кафедра, 2014.

Фрейденберг, О.М. Античные теории языка и стиля. Москва, Ленинград: Огиз, 1936

Шпетный, К. И. Лингвостилистические и структурно-композиционные особенности текста короткого рассказа (на материале американской литературы): дисс. … канд. филол. наук, Москва: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980.

Bascom, W. “Four Functions of Folklore”. In: A. Dundes (ed.) The Study of Folklore. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1965: 279–298.

Kalyta, Alla. “Phonetic Studies from the Perspective of an Energetic Approach.” In: A. Bondaruk, A. Prażmowska (eds.) Within Language, Beyond Theories (Volume I): Studies in Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 322–336.

Magnus, Margaret. What’s in a word? Studies in Phonosemantics, 2001 13 February 2021.

Taranenko, Larysa. “Prosodic organization of English folk riddles and the mechanism of their decoding”. Linguistics Beyond and Within (LingBaW) 2(1), 2016: 153–166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики