Прагматичний потенціал екзофоричного вживання особових займенників у текстах на політичну тематику

Автор(и)

  • Ярослава Сазонова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.23

Ключові слова:

Linguistic pragmatics; exophoric reference; social-political discourse; personal pronouns; cognitive accessibility

Анотація

У статті розглянуто прагматичний потенціал екзофоричної референції засобами особових займенників в українській мові на матеріалі текстів на соціально-політичну тематику. Узагальнено природу екзофоричної референції, встановлено особливості її використання в соціально-політичному дискурсі в проєкції на вживання українських особових займенників, запропоновано перспективи подальшого вивчення екзо-ланцюжків задля з’ясування специфіки різних дискурсів, мов, соціально-культурних чинників тощо.

Біографія автора

Ярослава Сазонова , Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської фонетики і граматики. 

Посилання

Балабан, Ростислав. “Електоральна перебудова: 2019 р.”. Наукові записки ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 2(98), 2019: 155– 175. . 10.03.2021. Web.

Виноградов, Виктор В. “Основные типы лексического значения слова”. Вопросы языкознания 5, 1953: 3– 29. Print.

Вольф, Елена В. Грамматика и семантика местоимений (на материале иберо-романских языков). Москва: Наука, 1975. Print.

Давидова, Т.В. “Мовленнєві акти негативної оцінки адресата в німецькомовному діалогічному дискурсі”. Наук. Вісн. ДДПУ ім. І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство 4, 2015: 49-54. . 10.03.2021. Web.

Калитюк, Лілія П. “Суб'єктно-об'єктні відношення у порівняльних конструкціях (не)рівнозначності в “Старшій Едді”. 2019. [Researchgate] . 10.03.2021. Web.

Коваленко, Юлія. В. “Типи референції у висловленнях осуду”. Science and Education a New Dimension. Philology VIII(65), 217, 2020: 33–36. . 10.03.2021. Web.

Кость, Ганна. “Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності в художньому тексті”. Іноземна філологія 121, 2009: 186–192. Print.

Міщенко, Алла Л. Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.21; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2015. Print.

Ожоган, Василь М. Займенникові слова у граматичні структурі сучасної української мови. Київ: НАН України. Інститут української мови, 1997. Print.

Падучева, Елена В. Референциальные аспекты высказывания (семантика и синтаксис местоименных слов): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.19. Москва, 1982. Print.

Панченко, Ірина М. Імпліцитна адресатна референція в німецькомовному дискурсі: структурно-семантичний і прагмадискурсивний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови”. Харків, 2016. Print.

Пекар, Валерій. “Феномен Зеленського: препаровано під мікроскопом”. Укрінформ 29.03.2019. . 10.03.2021. Web.

Селіванова, Олена, О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля – К, 2011. Print.

Селиверстова, Ольга Н. Местоимения в языке и речи. Москва: Наука, 1988. Print.

Уколов, Віктор. “Вони допомагають. Вона працює. Україна відроджується!”. Блог Віктора Уколова 9.01.2010. . 10.03.2021. Web.

Aidinlou, Nader A., Noushin Khodamard, Jaber Azami. The Effect of Textual Cohesive Reference Instruction on the Reading Comprehension of Iranian EFL Students. International Journal of English Linguistics, 2(5), 2012: 18-24. Print.

Berkemeyer, Victoria. “Anaphoric and Text Comprehension for Readers of German”. Die Unterrichtspraxis / Teaching German, 27(2), 1994: 15–22. [JSTOR] . 10.03.2021. Web.

Goodwin, Charles. Exophoric Reference as an Interactive Resource. In Semiotics. J. N. Deely et al. (eds.), New York: Plenum Press, 1981: 119–128. Print.

Halliday, Michael, Hassan Ruqaiya. Cohesion in English. London: Longman, 1976. Print.

Harré, Rom. Some Narrative Conventions of Scientific Discourse. In The Narrative Reader. M McQuillan (eds.). Routledge Psychology Press, 2000: 165–166. Print.

Khachaturyan, Maria. Common Ground in Demonstrative Reference: The Case of Mano (Mande). Frontiers in Psychology, 17 December 2020. [Frontiers in Psychology online journal] . 10.03.2021. Web.

Lyons, John Ch. “Deixis, space and time”. Semantics, 2, 1977: Cambridge: 636-724. Print.

Levinson, Stephen C. “Yélî Dnye: demonstratives in the language of Rossel Island, Papua New Guinea,” in Demonstratives in Cross-Linguistic Perspective, S. C. Levinson et al. (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2018: 318–342. [Researchgate]. 10.03.2021. Web.

McCarthy, Michael. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Print.

Meira, Sergio. “Tiriyó: non-contrastive exophoric uses of demonstratives”. In Demonstratives in Cross-Linguistic Perspective, S. C. Levinson et al. (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2018: 222–241. [Researchgate] . 10.03.2021. Web.

Rings, Lana. “Exophoric Reference in Beginning Textbooks”. Die Unterrichtspraxis / Teaching German, 19(2), 1986: 193–199. [JSTOR] . 14.02.2021. Web.

Wales, Katie. Personal Pronouns in Present-Day English. Cambridge University Press, 1996. Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики