Сучасні підходи до дослідження авторської моторики в художньому тексті

Автор(и)

  • Марія Грабович Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.15

Ключові слова:

авторська моторика; сенсорика; метафора; невербальні засоби комунікації

Анотація

Розглянуто сучасні погляди на явище авторської моторики як необхідної складової концептуалізації знань про світ художнього твору. Встановлено, що авторська моторика є наслідком сенсорного сприйняття світу і є безпосередньо пов’язаною з феноменом життя як такого. З’ясовано, що авторська моторика є вищим ступенем елементарних фізіологічних проявів життя. Окреслено характерні риси різних типів метафор, виникнення яких обумовленою впливом авторської моторики. Особливу увагу приділено невербальним засобам комунікації, що являють собою зовнішню моторику функціонального базису мови.

Біографія автора

Марія Грабович , Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка магістратури спеціальності «Середня освіта», асистент кафедри іноземних мов, докторант 

Посилання

Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.

Горелов, И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, 1974.

Защиринская, О.В., Горбунов И.А. Эмоции в контексте невербальной коммуникации нормально развивающихся подростков и их сверстников с нарушением интеллекта. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. Сер. 12. Вып. 3. Ч. II, 174–185.

Лабунская, В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов-наДону, 1999.

Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. Москва: ACT; Астрель, 2009.

Успенский, Б.А. Поэтика композиции. Санкт-Петербург : Азбука, 2000.

Чиркова, Е.И. Alteralingua. Язык художественных произведений: моногр. Санкт-Петербург, 2018.

Шелер, М. Положение человека в Космосе. Проблема человека в западной философии. Москва: Издательство «Прогресс», 1988: 31–95.

Abercrombie, M. The bases of the locomotory behaviour of fibroblasts. Experimental Cell Research 8, 1961: 188–198. Print.

Allen, R.D. A new theory of amoeboid movement and protoplasmic streaming. Experimenta lCell Research 8, 1961: 17–31. Print.

Allen, R.D. Motility. The Journal of Cell Biology 91 (3), 1981: 148–155. Print.

Ambrose, E.J. Themovementsoffibrocytes. ExperimentalCellResearch 8 (8), 1961: 54–73. Print.

Goldman, R.D. CellMotility. ColdSpringHarborConf. CellProliferation 3, 1976. Print.

Hatano, S., Ishikawa, H., Sato, H. CellMotility: MoleculesandOrganization. Tokyo: TokyoUniversityPress, 1979. Print.

Indyk, M. Badaczliteraturywobecjęzykoznawstwakognitywnego. RuchLiteracki 5, 1995: 633–645. Print.

Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. Print.

Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors we live by. London: The university of Chicago press. 2003. Web. 20 Oct 2020.

Lakoff, G., Turner, M. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: The University of Chicago Press, 1989. Print.

Peachey, L. Conferences on Cellular Dynamics. New York Academy of Sciences Interdisciplinary Communications Program. New York. 1968. Print.

Pepe, F.A. Motility in Cell Function. New York. Academic Press, Inc., 1979. Print.

Roth, L.E. In Primitive Motile Systems in Cell Biology. NewYork. Academic Press, Inc. 527–546. Print.

Taylor, A.C. Attachment and spreading of cells in culture. Experimental Cell Research 8, 1961: 154–173. Print.

Tomkins, S.S. Affect, Imagery, Consciousness. The positive affects 1, 1962. Print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики