Частка як засіб вираження модальності в художньому тексті

Автор(и)

  • Тетяна Вільчинська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.8

Ключові слова:

частка; модальність; відтінок значення; висловлення; художній текст; В. Шовкошитний

Анотація

У статті розглянуто частки як один із засобів вираження модальності в художній мові. Із цією метою узагальнено відомості про них як особливий розряд службових слів, їхні функції, типологію. Дослідження виконане на матеріалі художніх текстів Володимира Шовкошитного – сучасного українського письменника, публіциста, громадського діяча. Встановлено, що частки, вносячи додаткові відтінки значення в текст, створюють різні варіанти висловлень, передають різні ступені модальних відношень, доповнюючи семантику інших засобів вираження модальності. Семантико-функціональний аналіз часток у прозі В. Шовкошитного виконувався вперше і показав, що автор досконало володіє граматичним багатством української мови, тому доречно використовує частки, насамперед для вираження семантичних і модальних відтінків, рідше – емоційно-експресивних.

Біографія автора

Тетяна Вільчинська , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, декан факультету філології і журналістики

Посилання

Бабій, І. М., Вільчинська, Т. П. Службові частини мови в українській мові. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011.

Бацевич, Ф., Кочан, І. Лінгвістика тексту: підручник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.

Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г. Теоретична морфологія української мови: академічна граматика української мови. Київ: Пульсари, 2004.

Горпинич, В. О. Морфологія української мови. Київ: Академія, 2004.

Гуйванюк, Н. В. Комунікативно-модальний спектр змістової структури речень з частками. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009, 260-267. [

Кобозева, И. И. Проблемы описания частиц в исследованиях 80-х гг. Прагматика и семантика: сборник научно-аналитических обзоров. Москва: Изд-во АН СССР, 1991, 147-173.

Николаева, Т. М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). Москва: Наука, 1985.

Чолкан, В. А. Речення з суб’єктивно-модальними формами в сучасній українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІІ Теоретичні питання синтаксису