Морфологічні одиниці в поетиці Миколи Вінграновського

Автор(и)

  • Олена Олексенко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.6

Ключові слова:

граматичні засоби; морфологічні одиниці; співположення морфологічних форм; морфологічна атракція; «згущення» морфологічних одиниць; поетика Миколи Вінграновського

Анотація

У статті розглянуто особливості організації морфологічних форм у ліриці Миколи Вінграновського як вияв його індивідуальної творчої манери. На рівні морфологічних одиниць, які беруть участь у поетичному смислотворенні, виявлено поширене в поезії письменника явище співположення спільнокореневих чи однакових слів з елементами авторських новотворів на тісному просторі рядка або строфи. Схарактеризовано випадки морфологічної атракції й селекції службових частин мови. Наголошено на необхідності розглядати подібні явища як елементи загальної ідіостильової парадигми поета.

Біографія автора

Олена Олексенко , Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української мови 

Посилання

Богдан, Світлана. “Специфіка мовних конструкцій у творчості Миколи Вінграновського”. Літературознавство 5, 2010: 52–58.

Гливінська, Леся К. “Поезія Миколи Вінграновського: лінгвістичний аналіз”. Українське мовознавство 34, 2005: 50–56

Єрмоленко, Світлана. “«Слово на долоні мови»”. Культура слова 75, 2011: 6–13.

Калашник, Володимиh С., Калашник, Юлія І. “Фразеологія як чинник формування художнього світу поезії і прози Миколи Вінграновського”. Уч. зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського 6: Філологія. Т. 20 (59), 2007: 173–178.

Лотман, Юрий М. О поэтах и поэзии. Санкт-Пербург: Искусство, 1996.

Скоробогатова, Елена А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени). Харьков: НТМТ, 2012.

Скоробогатова, Е. А., Минина, Н. С. Грамматические значения и поэтические смыслы: стихотворная актуализация служебных частей речи: моногр. Харьков: ФЛП Бровин А. В., 2017.

Фоміна, Лілія. “Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського”. Бахмутський шлях 1–2, 2010: 161–164. URL: (дата звернення: 25.07.2017).

Fomina, Liliia. “Indyvidualnyi kod khudozhnoi movy Mykoly Vinhranovskoho”. Bakhmutskyi shliakh 1–2, 2010: 161–164. Web. 25.07.2017.

Якобсон, Роман. “Поэзия грамматики и грамматика поэзии”. [B:] Семиотика: Семиотика языка и литературы. Москва: Радуга, 1983: 462 – 482.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології