Зміни в унормуванні відмінкових закінчень іменників на тлі сучасної мовної практики української професійної спільноти

Автор(и)

  • Лариса Колібаба Інститут української мови НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.4

Ключові слова:

морфологійні норми; іменник; відмінок; закінчення; «Український правопис»; мовна практика; професійна спільнота

Анотація

Проаналізовано основні зміни в морфологійних нормах сучасної української літературної мови, зафіксовані в новому «Українському правописі» 2019 р. Простежено зумовленість цих змін історично сформованими граматичними особливостями української мови. Залежно від ступеня істотности всі запропоновані зміни диференційовано на власне зміни та корекції. Констатовано неоднаковий зв’язок власне змін і корекцій в унормуванні відмінкових закінчень іменників із сучасною мовною практикою української професійної спільноти: одні з них засвідчені в ній ще до їх кодифікації в новому «Українському правописі», другі, унаслідок граматичного спадку, сформованого в радянський період, та деструктивного впливу людського чинника, ще слабко підтримані мовною практикою професійної спільноти, а треті в мовній практиці українців представлені значно ширше, ніж це відбито в чинному «Українському правописі».

Біографія автора

Лариса Колібаба , Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук; старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології 

Посилання

Баранник, Дмитро Х. «Новий український правопис чи нова редакція “Українського правопису”?». [В:] Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції «Українського правопису». Київ : УНВЦ «Рідна мова» : Довіра, 1997, 76–78.

Бурячок, Андрій А. «Про концепцію нової (остаточної) редакції українського правопису». [В:] Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції «Українського правопису». Київ : УНВЦ «Рідна мова» : Довіра, 1997, 26–30.

Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004.

Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г., Загнітко, А. П., Соколова, С. О. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.

Головащук, Сергій І. «До правопису закінчень відмінюваних слів». [В:] Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції «Українського правопису». Київ : УНВЦ «Рідна мова»: Довіра, 1997, 81–86.

Горняткевич, Андрій. «[Виступ]». [В:] Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції «Українського правопису». Київ : УНВЦ «Рідна мова»: Довіра, 1997, 41–44.

Городенська, Катерина. «Граматичні норми української літературної мови і сучасна практика професійної спільноти». Дивослово 4, 2017: 40–45

Городенська, Катерина. Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, істотно доповнене. Київ : КММ, 2019.

Історія українського правопису: XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ : Наукова думка, 2004.

Ланова, Тетяна. «Актуалізовані граматичні форми в мовленні викладачів ВНЗ (соціолінгвістичне дослідження)». [В:] Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. Вип. 12. Серія «Лінгвістика», 55–61.

Німчук, Василь В. «Проблеми українського правопису в ХХ ст.». [В:] Український правопис (проєкт найновішої редакції). Київ, 1999, 242–333.

Пономарів, Олександр Д. «Пропозиції до нової редакції “Українського правопису”». [В:] Український правопис: так і ні: Обговорення нової редакції «Українського правопису». Київ : УНВЦ «Рідна мова»: Довіра, 1997, 79–81.

Синявський, Олекса. «Коротка історія “Українського правопису”». [В:] Історія українського правопису: XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ : Наукова думка, 2004, 432–452.

Тараненко, Олександр О. «Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму (у межах граматичних категорій іменника)». Мовознавство 3–4: 2005, 85–104.

Український правопис. Видання перше. Харків : Державне видавництво України, 1929.

Український правопис. Харків : Радянська школа, 1933.

Український правопис. 4-те вид., випр. й доп. Київ : Наукова думка, 1993. [

Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології