Відантропонімний словотвір у сучасній українській мові

Автор(и)

  • Василь Ґрещук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.2

Ключові слова:

словотвір; відантропонімний словотвір; дериват; деантропонім; оказіоналізм; словотвірне значення; контамінація

Анотація

У статті висвітлено відантропонімний словотвір у сучасній українській мові. Проаналізовано деривацію слів різних частин мови, мотивованих прізвищами та іменами державних, політичних, релігійних, мистецьких діячів. Встановлено словотвірні типи в сучасному деантропонімному словотворі. Виявлено, що відантропонімний словотвір здійснюється у межах словотвірних типів, властивих відапелятивній деривації, однак антропоніми як підклас онімної лексики, з огляду на їх семантичну природу, часто позначаються на словотвірній семантиці словотвірних типів.

Біографія автора

Василь Ґрещук , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови 

Посилання

Бігунова, С. А., Зубілевич, М. І. Афіксальна номінація відантропонімних дериватів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип. 64. 2017, 53–55.

Ковалик, І. І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. Ч. 1 / Упорядник та автор передмови В. Ґрещук. Івано-Франківськ – Львів: Місто НВ, 2007.

Костич, Л. М. Відантропонімні деривати в контексті розвитку словотвірної категорії посесивності. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. Київ: КММ, 2017, 180–193.

Купчинська, Зоряна. До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України. На сторожі слова: зб. наук. праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019, 171–182.

Лонська, Л. І. Словотвірні типи відантропонімних прізвиськ (на матеріалі неофіційних особових найменувань у говірці с. Руська Поляна Черкаської області). Мовознавчий вісник. Вип. 26. 2019, 90–96.

Нелюба, А. Словотворчість незалежної України. 1991–2011. Словник. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2012.

Словотвір сучасної української літературної мови. Київ: Наукова думка, 1979.

Степаненко, М. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків : Видавець Іванченко І.С., 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології