Пошук


 
Номер Назва
 
2018: Випуск 36 Колір та його роль в австралійському мас-медійному дискурсі. Анотація
Yulia Rogach
 
2018: Випуск 36 Принципи лінгвістичного конструювання емоцій у дискурсі. Анотація  PDF
Tetiana Krysanova, Anna Verbytska
 
2018: Випуск 35 Класифікація оказіоналізмів у сучасній славістиці (на матеріалі українського поетичного дискурсу). Анотація
Yu. Hryshko
 
2018: Випуск 35 Засоби репрезентації концепта “ціна” в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів). Анотація  PDF
Yu. Babii
 
2017: Випуск 33 Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі. Анотація  PDF
M. Slobodian
 
2016: Випуск 32 Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики). Анотація  PDF
O. Falafivka
 
2016: Випуск 32 Визначення частки та її функційних різновидів (з опертям на сучасний український дискурс). Анотація
N. Kushch
 
2016: Випуск 31 Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі. Анотація  PDF
S. Guzenko
 
2017: Випуск 34 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Анотація  PDF
O. Styshov
 
2017: Випуск 33 Прагматичний потенціал займенника it у текстах дискурсу жахів. Анотація
Ya. Sazonova
 
2017: Випуск 33 Вербалізація концепту «Бог» в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка. Анотація  PDF
N. Piddubna
 
2017: Випуск 33 Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу. Анотація  PDF
H. Naienko
 
2017: Випуск 33 Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів. Анотація  PDF
N. Kovalyk
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо