Пошук


 
Номер Назва
 
2018: Випуск 36 Структурна організація концепту людина у фразеології східностепових українських говірок. Анотація  PDF
Iryna Harbera
 
2018: Випуск 36 Антропологічні параметри національно-культурного контексту в поезії Джона Кітса: діалог між Поетом та Батьківщиною. Анотація
Nataliia Romanyshyn
 
2018: Випуск 36 Міфопоетичний світ Лесі Українки: лінгвоперсонологійний аспект. Анотація  PDF
Olena Polishchuk
 
2018: Випуск 36 “Німецька затишність” як риса національного характеру: зіставнолінгвокультурологічний аналіз. Анотація  PDF
Kostiantyn Mizin
 
2018: Випуск 35 Позитивне мислення vs. Негативне мислення: метафоричні концептуальні схеми як формат репрезентації. Анотація
A. Mosiichuk
 
2018: Випуск 35 Німецький етноунікальний концепт Kummerspeck та його смислові кореляти. Анотація  PDF
K. Mizin
 
2018: Випуск 35 Засоби репрезентації концепта “ціна” в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів). Анотація  PDF
Yu. Babii
 
2016: Випуск 32 Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів. Анотація  PDF
L. Yuldasheva
 
2016: Випуск 32 Концепт GODNOŚĆ у словниках польської мови. Анотація  PDF
V. Chaban
 
2016: Випуск 32 Методологія аналізу структури концепту: когнітивний та лінгвокульутрологійний аспекти. Анотація
L. Fedoryuk
 
2016: Випуск 31 Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту СМЕРТЬ). Анотація  PDF
L. Fedoryuk
 
2017: Випуск 34 Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль у становленні національної концептосфери Іспанії. Анотація
N. Popova
 
2017: Випуск 34 Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного. Анотація  PDF
R. Pykaliuk
 
2017: Випуск 34 Концепт нестача та його історічний розвиток в англійській мові. Анотація
N. Oliynyk
 
2017: Випуск 34 Концепт "війна": особливості мовної об‘єктивації у газетному тексті. Анотація  PDF
T. Vilchynska
 
2017: Випуск 34 Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концепту мультикультуралізм в українській та російській мовах (на матеріалі газетних статей українських та російських інтернет-видань). Анотація  PDF
N. Gaiduk
 
2017: Випуск 33 Вербалізація концепту «Бог» в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка. Анотація  PDF
N. Piddubna
 
1 - 17 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо