Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 36 Структурно-семантичні особливості музичної термінології нотного тексту. Анотація   PDF
Olga Tolstova, Daryna Nilova
 
Випуск 35 Структурно-семантична організація категорії неозначеності. Анотація   PDF
I. Poliak
 
Випуск 34 Субзнакова фіксація лінгвокультурного змісту в похідних номінаціях родичів (на матеріалі української та польської мов другої половини ХІХ століття). Анотація   PDF
V. Burak
 
Випуск 33 Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу. Анотація   PDF
H. Naienko
 
Випуск 36 Теорія інструменталя в об’єктивній граматиці: категорійність, структурність (кваліфікація локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком). Анотація   PDF
Anatoliy Zahnitko, Nadiia Zahnitko
 
Випуск 36 Терміни грецького та латинського походження в українській мікологічній лексиці. Анотація   PDF
Przemysław Jóźwikiewicz
 
Випуск 34 Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв‘язку на рівні простого речення. Анотація   PDF
N. Kobchenko
 
Випуск 33 Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку. Анотація   PDF
N. Kobchenko
 
Випуск 31 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
Випуск 32 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
Випуск 33 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
Випуск 34 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
Випуск 35 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
 
Випуск 36 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
 
Випуск 37 Титул і зміст міжнародного збірника наукових праць. Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
 
Випуск 37 Топоніміка Вінницької області (на матеріалі власних назв поселень). Анотація   PDF
Yuliia Zorina
 
Випуск 33 У пошуках інтегративного підходу до конструювання авторської ідентичності в науковому дискурс. Анотація   PDF (English)
N. Kramar
 
Випуск 34 Українська пісня в польському перекладі. Анотація   PDF
N. Sovtys
 
Випуск 36 Фіксація генетичних відповідників етимонів *mo-du (< *mor-du) і *mō у мовах монгольської і тунгусо-маньчжурської груп алтайської мовної сім’ї. Анотація   PDF
Yan Kapranov
 
Випуск 37 Філософія мови: сучасні концепції. Анотація   PDF
Anatoliy Zahnitko
 
Випуск 37 Фразеокогнітивний вимір репрезентації медіа-події. Анотація   PDF (English)
Anna Kryshtaliuk
 
Випуск 34 Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи. Анотація   PDF
Т. Kosmeda
 
Випуск 36 Функційно-стильові особливості синтаксичних конкретизаторів в українських засобах масової комунікації. Анотація   PDF
Inna Aksonova
 
Випуск 33 Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі. Анотація   PDF
M. Slobodian
 
Випуск 36 Хроніка. IV міжнародна наукова конференція «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (Познань, Польща), присвячена 100-річчю Університету імені Адама Міцкевича в Познані. Анотація   PDF
Tetiana Kosmeda
 
151 - 175 з 180 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>