Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 37 Рівнева модель цінності краса у фраземіці. Анотація   PDF (English)
Zhanna Krasnobaieva-Chorna
 
Випуск 34 Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов‘янському реченні. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 31 Різноманітні імпліцитні засоби у стратегії натяку. До проблеми імпліцитності в сучасній лінгвістиці (на матеріалі англійської мови). Анотація   PDF (English)
L. Hnatiuk
 
Випуск 37 Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі. Анотація   PDF
Svitlana Halaur
 
Випуск 36 Репрезентація лексико-семантичної класифікації дієслів української мови у вигляді ідеографічного словника. Анотація   PDF (English)
Mariya Bihday
 
Випуск 35 Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект. Анотація   PDF
V. Burak
 
Випуск 31 Розвій україністичних студіювань : Хроніка Міжнародної наукової конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (м. Познань, 19‒20 травня 2016 р.). Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 35 Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу. Рец. на: Тепшич А. І. Мовна гра як домінанта постмодерного дискурсу (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : [монографія] / Анастасія Іванівна Тепшич ; [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко]. – Белград–Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 192 с. Анотація   PDF
T. Kosmeda
 
Випуск 35 Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська. Анотація   PDF
A. Tepshich
 
Випуск 33 Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська «Довкола озера». Анотація   PDF
S. Kalenuk
 
Випуск 33 Семантика уточнень на рівні парцельованих конструкцій у різних функціональних стилях сучасної англійської мови. Анотація   PDF (English)
O. Solodovnyk
 
Випуск 33 Семантичні та формально-структурні параметри футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття. Анотація   PDF (English)
Yu. Struhanets
 
Випуск 37 Семантичне наповнення концепту «земля» в романах Уласа Самчука «Марія» і «На твердій землі». Анотація   PDF
Yuliia Artemova
 
Випуск 33 Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 33 Синонімічні конструкції з транзитивною семантикою в сучасній українській мові. Анотація   PDF
O. Mezhov
 
Випуск 31 Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину. Анотація   PDF
H. Sytar
 
Випуск 37 Синтаксичні фразеологізми в лінгвоперсонологійному портреті Юрія Шевельова (на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова). Анотація   PDF
Hanna Sytar
 
Випуск 33 Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові. Анотація   PDF
N. Kostusiak
 
Випуск 37 Синтаксично-граматичні когезійні засоби художньотекстового творення у німецькій мові. Анотація   PDF (English)
Viktoriya Andrushchenko
 
Випуск 34 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Анотація   PDF
O. Styshov
 
Випуск 33 Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів. Анотація   PDF
D. Kharytonova
 
Випуск 35 Статистичний аналіз прислів’їв і приказок: показник асоціації mutual information (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу). Анотація   PDF
H. Sytar
 
Випуск 36 Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу. Анотація   PDF
Hanna Sytar
 
Випуск 36 Створення та сприйняття дієслівних лексем із повторювальною семантикою. Анотація   PDF
Iryna Domracheva
 
Випуск 36 Структурна організація концепту людина у фразеології східностепових українських говірок. Анотація   PDF
Iryna Harbera
 
126 - 150 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>