Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2018: Випуск 35 Періодизація історичного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї до 1977 року. Анотація   PDF (English)
L. Hunko
 
2017: Випуск 33 Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
2018: Випуск 35 Позитивне мислення vs. Негативне мислення: метафоричні концептуальні схеми як формат репрезентації. Анотація   PDF (English)
A. Mosiichuk
 
2018: Випуск 36 Порівняльний аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» та його перекладу. Анотація   PDF (English)
Maria Orobinska, Liubov Bezkorovaina
 
2017: Випуск 33 Прагматичний потенціал займенника it у текстах дискурсу жахів. Анотація   PDF (English)
Ya. Sazonova
 
2018: Випуск 36 Принципи лінгвістичного конструювання емоцій у дискурсі. Анотація   PDF
Tetiana Krysanova, Anna Verbytska
 
2016: Випуск 31 Про деякі фонетичні явища в говірках Центрального Поділля (на матеріалі термінології традиційних народних ремесел). Анотація   PDF
H. Kraievska
 
2017: Випуск 33 Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації. Анотація   PDF
T. Kosmeda
 
2016: Випуск 31 Просторові дієслівні конструкції з прийменником п’ід ( ׀поп’ід, з-п’ід, з- |поп’ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання. Анотація   PDF
Ya. Bilyk
 
2018: Випуск 36 Пуризм: трансформації на шляху до відродження чеської та української літературної мови. Анотація   PDF (English)
Аlla Arkhanhelska
 
2017: Випуск 34 Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов‘янському реченні. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 31 Різноманітні імпліцитні засоби у стратегії натяку. До проблеми імпліцитності в сучасній лінгвістиці (на матеріалі англійської мови). Анотація   PDF (English)
L. Hnatiuk
 
2018: Випуск 36 Репрезентація лексико-семантичної класифікації дієслів української мови у вигляді ідеографічного словника. Анотація   PDF (English)
Mariya Bihday
 
2018: Випуск 35 Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект. Анотація   PDF
V. Burak
 
2016: Випуск 31 Розвій україністичних студіювань : Хроніка Міжнародної наукової конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (м. Познань, 19‒20 травня 2016 р.). Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2018: Випуск 35 Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу. Рец. на: Тепшич А. І. Мовна гра як домінанта постмодерного дискурсу (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : [монографія] / Анастасія Іванівна Тепшич ; [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко]. – Белград–Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 192 с. Анотація   PDF
T. Kosmeda
 
2018: Випуск 35 Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська. Анотація   PDF
A. Tepshich
 
2017: Випуск 33 Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська «Довкола озера». Анотація   PDF
S. Kalenuk
 
2017: Випуск 33 Семантика уточнень на рівні парцельованих конструкцій у різних функціональних стилях сучасної англійської мови. Анотація   PDF (English)
O. Solodovnyk
 
2017: Випуск 33 Семантичні та формально-структурні параметри футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття. Анотація   PDF (English)
Yu. Struhanets
 
2017: Випуск 33 Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 33 Синонімічні конструкції з транзитивною семантикою в сучасній українській мові. Анотація   PDF
O. Mezhov
 
2016: Випуск 31 Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину. Анотація   PDF
H. Sytar
 
2017: Випуск 33 Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові. Анотація   PDF
N. Kostusiak
 
2017: Випуск 34 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Анотація   PDF
O. Styshov
 
101 - 125 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>