Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 34 Назви митців у середньоанглійській мові: етимологія та вжиток. Анотація   PDF (English)
О. Dobrovolska
 
Випуск 31 Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз. Анотація   PDF
P. Jóźwikiewicz
 
Випуск 35 Нові виміри інтертекстуальності. Рец. на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko, Zh. Krasnobaieva-Chorna
 
Випуск 37 Номінативні речення у функційному аспекті. Анотація   PDF
Lyudmyla Ostrovska
 
Випуск 35 Образний компонент як невід’ємна частина семантичної структури слова. Анотація   PDF (English)
O. Peftieva
 
Випуск 37 Об’єктивно-текстові виміри стандартизації та експресивності: межі можливого. Анотація   PDF
Anatoliy Zahnitko
 
Випуск 35 Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці. Анотація   PDF
O. Mezhov
 
Випуск 35 Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини). Анотація   PDF
T. Lukianchuk
 
Випуск 33 Оломоуцька україністика сьогодні: здобутки і перспективи. Анотація   PDF
A. Arkhanhelska
 
Випуск 33 Особливості імпліцитного протиставлення на матеріалі сучасної англійської, німецької, російської та української мов. Анотація   PDF (English)
A. Grygorieva
 
Випуск 36 Особливості використання комп’ютерних технологій у дослідженні іменників-юкстапозитів на фонетичному рівні. Анотація   PDF
Larysa Azarova
 
Випуск 35 Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії. Анотація   PDF
Zh. Krasnobaieva-Chorna
 
Випуск 31 Панорамність лінгвослов’янських студіювань: Хроніка Міжнародної конференції «Слово і речення в сучасних слов’янських мовах: опис, порівняння, переклад» (м. Вроцлав, 12‒13 травня 2016 р.). Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 35 Періодизація історичного розвитку прикладної лінгвістики у Китаї до 1977 року. Анотація   PDF (English)
L. Hunko
 
Випуск 33 Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
Випуск 35 Позитивне мислення vs. Негативне мислення: метафоричні концептуальні схеми як формат репрезентації. Анотація   PDF (English)
A. Mosiichuk
 
Випуск 36 Порівняльний аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» та його перекладу. Анотація   PDF (English)
Maria Orobinska, Liubov Bezkorovaina
 
Випуск 37 Прагматика повторюваних внутрішньоформних номінацій у текстах сучасної української малої прози. Анотація   PDF
Viktoriia Finiv
 
Випуск 33 Прагматичний потенціал займенника it у текстах дискурсу жахів. Анотація   PDF (English)
Ya. Sazonova
 
Випуск 36 Принципи лінгвістичного конструювання емоцій у дискурсі. Анотація   PDF
Tetiana Krysanova, Anna Verbytska
 
Випуск 31 Про деякі фонетичні явища в говірках Центрального Поділля (на матеріалі термінології традиційних народних ремесел). Анотація   PDF
H. Kraievska
 
Випуск 37 Проблема лексико-граматичної репрезентації об’єктної синтаксеми в реченнях із предикатами ставлення суб’єкта – конституентах ізофункційних дво-/ трикомпонентних синтаксичних парадигм. Анотація   PDF (English)
Ruslana Shramko, Mykhailo Rakhno
 
Випуск 33 Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації. Анотація   PDF
T. Kosmeda
 
Випуск 31 Просторові дієслівні конструкції з прийменником п’ід ( ׀поп’ід, з-п’ід, з- |поп’ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання. Анотація   PDF
Ya. Bilyk
 
Випуск 36 Пуризм: трансформації на шляху до відродження чеської та української літературної мови. Анотація   PDF (English)
Аlla Arkhanhelska
 
101 - 125 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>