Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2016: Випуск 31 Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі. Анотація   PDF
S. Guzenko
 
2018: Випуск 36 Методична термінологія в англійській мові. Анотація   PDF
Yulia Tsymbal
 
2016: Випуск 32 Методологія аналізу структури концепту: когнітивний та лінгвокульутрологійний аспекти. Анотація   PDF (English)
L. Fedoryuk
 
2017: Випуск 33 Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів. Анотація   PDF
N. Kovalyk
 
2018: Випуск 35 Методологія функціонального прагматизму як поєднання антропоцентризму і реляціонізму. Анотація   PDF (English)
O. Prosianyk
 
2018: Випуск 35 Метонімія як семантичний механізм створення мовної гри в творчості С. Довлатова. Анотація   PDF (English)
O. Pushkar
 
2016: Випуск 31 Мовляв (мов) як засіб вираження евіденції. Анотація   PDF
V. Yaslyk
 
2016: Випуск 32 Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики). Анотація   PDF
O. Falafivka
 
2018: Випуск 36 Мовна семантика у вимірах філософії інтервальності. Анотація   PDF
Oleh Demenchuk
 
2018: Випуск 35 Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2018: Випуск 36 Модальна характеристика мовленнєвого типу «роздум». Анотація   PDF (English)
Olena Shtylenko
 
2017: Випуск 34 Моделювання структури концептосфери Нового Завіту засобами епідигматики. Анотація   PDF
L. Shevchenko
 
2016: Випуск 32 Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів. Анотація   PDF
L. Yuldasheva
 
2018: Випуск 35 Німецький етноунікальний концепт Kummerspeck та його смислові кореляти. Анотація   PDF
K. Mizin
 
2017: Випуск 34 Назви митців у середньоанглійській мові: етимологія та вжиток. Анотація   PDF (English)
О. Dobrovolska
 
2016: Випуск 31 Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз. Анотація   PDF
P. Jóźwikiewicz
 
2018: Випуск 35 Нові виміри інтертекстуальності. Рец. на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko, Zh. Krasnobaieva-Chorna
 
2018: Випуск 35 Образний компонент як невід’ємна частина семантичної структури слова. Анотація   PDF (English)
O. Peftieva
 
2018: Випуск 35 Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці. Анотація   PDF
O. Mezhov
 
2018: Випуск 35 Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини). Анотація   PDF
T. Lukianchuk
 
2017: Випуск 33 Оломоуцька україністика сьогодні: здобутки і перспективи. Анотація   PDF
A. Arkhanhelska
 
2017: Випуск 33 Особливості імпліцитного протиставлення на матеріалі сучасної англійської, німецької, російської та української мов. Анотація   PDF (English)
A. Grygorieva
 
2018: Випуск 36 Особливості використання комп’ютерних технологій у дослідженні іменників-юкстапозитів на фонетичному рівні. Анотація   PDF
Larysa Azarova
 
2018: Випуск 35 Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії. Анотація   PDF
Zh. Krasnobaieva-Chorna
 
2016: Випуск 31 Панорамність лінгвослов’янських студіювань: Хроніка Міжнародної конференції «Слово і речення в сучасних слов’янських мовах: опис, порівняння, переклад» (м. Вроцлав, 12‒13 травня 2016 р.). Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
76 - 100 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>