Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 37 Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок»: структура та функції. Анотація   PDF
Iryna Harbera
 
Випуск 37 Лінгвістична ситуація в Парагваї. Особливості іспанської мови та гуарані Парагваю. Йопара – «третя мова» Парагваю (Роздуми про лінгвістичну ситуацію в Парагваї в літературі. Роман Хуана Мануєля Маркоса «Зима Гюнтера»). Анотація   PDF (English)
Igor Protsenko
 
Випуск 33 Лінгвокогнітивні аспекти регулярних граматичних порушень (на матеріалі сучасної німецької мови). Анотація   PDF
N. Drach
 
Випуск 35 Лінгвопсихологічна модель депресивної особистості. Анотація   PDF (English)
O. Karpina
 
Випуск 37 Лексикографічний опис функційного багатства особових займенникових слів (на прикладі опозиції ти – ви). Анотація   PDF
Nаtaliya Yasakova
 
Випуск 31 Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.). Анотація   PDF
H. Sytar
 
Випуск 33 Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування. Анотація   PDF
A. Romanchenko
 
Випуск 36 Міфопоетичний світ Лесі Українки: лінгвоперсонологійний аспект. Анотація   PDF
Olena Polishchuk
 
Випуск 31 Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі. Анотація   PDF
S. Guzenko
 
Випуск 37 Метафорична концептуалізація НЕГАТИВНОГО і ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ (на матеріалі сучасного американського психологічного дискурсу). Анотація   PDF (English)
Antonina Mosiichuk
 
Випуск 37 Методичні принципи навчання фонології англійської мови в процесі слухання. Анотація   PDF (English)
Victoria Perlova
 
Випуск 36 Методична термінологія в англійській мові. Анотація   PDF
Yulia Tsymbal
 
Випуск 32 Методологія аналізу структури концепту: когнітивний та лінгвокульутрологійний аспекти. Анотація   PDF (English)
L. Fedoryuk
 
Випуск 33 Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів. Анотація   PDF
N. Kovalyk
 
Випуск 35 Методологія функціонального прагматизму як поєднання антропоцентризму і реляціонізму. Анотація   PDF (English)
O. Prosianyk
 
Випуск 35 Метонімія як семантичний механізм створення мовної гри в творчості С. Довлатова. Анотація   PDF (English)
O. Pushkar
 
Випуск 31 Мовляв (мов) як засіб вираження евіденції. Анотація   PDF
V. Yaslyk
 
Випуск 32 Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики). Анотація   PDF
O. Falafivka
 
Випуск 36 Мовна семантика у вимірах філософії інтервальності. Анотація   PDF
Oleh Demenchuk
 
Випуск 35 Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 36 Модальна характеристика мовленнєвого типу «роздум». Анотація   PDF (English)
Olena Shtylenko
 
Випуск 34 Моделювання структури концептосфери Нового Завіту засобами епідигматики. Анотація   PDF
L. Shevchenko
 
Випуск 37 Морфологічна домінанта роду та родовий ритм у російськомовних поетичних текстах нового часу. Анотація   PDF
Nataliia Samsonenko
 
Випуск 32 Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів. Анотація   PDF
L. Yuldasheva
 
Випуск 35 Німецький етноунікальний концепт Kummerspeck та його смислові кореляти. Анотація   PDF
K. Mizin
 
76 - 100 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>