Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 37 Запозичення як інтерфейс для багатокультурного дискурсу: Аотеароа, Нова Зеландія. Анотація   PDF (English)
Tetyana Kozlova
 
Випуск 35 Засоби репрезентації концепта “ціна” в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів). Анотація   PDF
Yu. Babii
 
Випуск 35 Категорійні ознаки віддієслівних іменників. Анотація   PDF
N. Kostusiak
 
Випуск 35 Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа. Анотація   PDF
A. Prykhodko
 
Випуск 32 Категорія визначеності/невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови. Анотація   PDF
V. Labetova
 
Випуск 31 Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту СМЕРТЬ). Анотація   PDF
L. Fedoryuk
 
Випуск 35 Класифікація оказіоналізмів у сучасній славістиці (на матеріалі українського поетичного дискурсу). Анотація   PDF (English)
Yu. Hryshko
 
Випуск 34 Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації. Анотація   PDF
O. Shcherbak
 
Випуск 34 Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного. Анотація   PDF
R. Pykaliuk
 
Випуск 35 Коди культури в процесах мовної об’єктивації дійсності в поемі В. Стуса “Потоки”. Анотація   PDF
T. Vilchynska
 
Випуск 36 Колір та його роль в австралійському мас-медійному дискурсі. Анотація   PDF (English)
Yulia Rogach
 
Випуск 35 Колоративні компоненти як лінгвокультурні маркери сучасних турецьких антропонімів. Анотація   PDF (English)
I. Logvynenko
 
Випуск 32 Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях. Анотація   PDF
L. Hnatiuk
 
Випуск 32 Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами. Анотація   PDF
О. Areshenkova
 
Випуск 37 Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення. Анотація   PDF
Julia Boyko
 
Випуск 35 Контексти розпізнавання конотоніма. Анотація   PDF
E. Kravchenko
 
Випуск 33 Контрастивний погляд на акціональність Рец. на наукове видання (монографію): Ивановић М. Акционалност – семантика и форма: у савременом украjинском и српском jезику / Милена Ивановић. – Београд: Филолошки факультет Универзитета, 2016 (Београд: Чигоjа штампа). – 257 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 32 Концепт GODNOŚĆ у словниках польської мови. Анотація   PDF
V. Chaban
 
Випуск 34 Концепт "війна": особливості мовної об‘єктивації у газетному тексті. Анотація   PDF
T. Vilchynska
 
Випуск 34 Концепт нестача та його історічний розвиток в англійській мові. Анотація   PDF (English)
N. Oliynyk
 
Випуск 34 Краківська україністика ‒ вчора і сьогодні. Анотація   PDF
Bożena Zinkiewicz-Tomanek
 
Випуск 32 Креативність у викладанні. Анотація   PDF (English)
A. Szafernakier-Świrko
 
Випуск 33 Лівобічний валентний потенціал прислівникових предикатів. Анотація   PDF
I. Melnyk
 
Випуск 31 Лінгвістичні інформаційні технології як інструмент лінгвоперсонології. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
Випуск 33 Лінгвістичні ареали межиріччя Дністра і Дунаю. Анотація   PDF
A. Kolesnykov
 
51 - 75 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>