Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2016: Випуск 32 Категорія визначеності/невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови. Анотація   PDF
V. Labetova
 
2016: Випуск 31 Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту СМЕРТЬ). Анотація   PDF
L. Fedoryuk
 
2018: Випуск 35 Класифікація оказіоналізмів у сучасній славістиці (на матеріалі українського поетичного дискурсу). Анотація   PDF (English)
Yu. Hryshko
 
2017: Випуск 34 Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації. Анотація   PDF
O. Shcherbak
 
2017: Випуск 34 Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного. Анотація   PDF
R. Pykaliuk
 
2018: Випуск 35 Коди культури в процесах мовної об’єктивації дійсності в поемі В. Стуса “Потоки”. Анотація   PDF
T. Vilchynska
 
2018: Випуск 36 Колір та його роль в австралійському мас-медійному дискурсі. Анотація   PDF (English)
Yulia Rogach
 
2018: Випуск 35 Колоративні компоненти як лінгвокультурні маркери сучасних турецьких антропонімів. Анотація   PDF (English)
I. Logvynenko
 
2016: Випуск 32 Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях. Анотація   PDF
L. Hnatiuk
 
2016: Випуск 32 Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами. Анотація   PDF
О. Areshenkova
 
2018: Випуск 35 Контексти розпізнавання конотоніма. Анотація   PDF
E. Kravchenko
 
2017: Випуск 33 Контрастивний погляд на акціональність Рец. на наукове видання (монографію): Ивановић М. Акционалност – семантика и форма: у савременом украjинском и српском jезику / Милена Ивановић. – Београд: Филолошки факультет Универзитета, 2016 (Београд: Чигоjа штампа). – 257 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 32 Концепт GODNOŚĆ у словниках польської мови. Анотація   PDF
V. Chaban
 
2017: Випуск 34 Концепт "війна": особливості мовної об‘єктивації у газетному тексті. Анотація   PDF
T. Vilchynska
 
2017: Випуск 34 Концепт нестача та його історічний розвиток в англійській мові. Анотація   PDF (English)
N. Oliynyk
 
2017: Випуск 34 Краківська україністика ‒ вчора і сьогодні. Анотація   PDF
Bożena Zinkiewicz-Tomanek
 
2016: Випуск 32 Креативність у викладанні. Анотація   PDF (English)
A. Szafernakier-Świrko
 
2017: Випуск 33 Лівобічний валентний потенціал прислівникових предикатів. Анотація   PDF
I. Melnyk
 
2016: Випуск 31 Лінгвістичні інформаційні технології як інструмент лінгвоперсонології. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
2017: Випуск 33 Лінгвістичні ареали межиріччя Дністра і Дунаю. Анотація   PDF
A. Kolesnykov
 
2017: Випуск 33 Лінгвокогнітивні аспекти регулярних граматичних порушень (на матеріалі сучасної німецької мови). Анотація   PDF
N. Drach
 
2018: Випуск 35 Лінгвопсихологічна модель депресивної особистості. Анотація   PDF (English)
O. Karpina
 
2016: Випуск 31 Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.). Анотація   PDF
H. Sytar
 
2017: Випуск 33 Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування. Анотація   PDF
A. Romanchenko
 
2018: Випуск 36 Міфопоетичний світ Лесі Українки: лінгвоперсонологійний аспект. Анотація   PDF
Olena Polishchuk
 
51 - 75 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>