Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 32 Вроцлавській україністиці – 15 років. Анотація   PDF
P. Jóźwikiewicz
 
Випуск 31 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 32 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 33 Вступ. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 34 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 33 Вторинні прийменники польської мови (діахронічний аспект) Рец. на кн.: Aleksandra Janowska, Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 120 ss. Анотація   PDF (Język Polski)
Cheslav Liakhur
 
Випуск 32 Генетична специфіка іншомовних елементів у сучасній україністиці (на матеріалі ідіостилів Ю. Андруховича, І. Карпи, І. Роздобудько, О. Забужко). Анотація   PDF (English)
L. Borodenko
 
Випуск 34 Граматикалізація показників евіденційності в українській мові. Анотація   PDF
L. Popović
 
Випуск 31 Граматична концепція Юрія Шевельова: називний ↔ кличний у системі іменникової категорійності. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 33 Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект. Анотація   PDF
I. Farion
 
Випуск 34 Граматичне подання мотиву медитативної та споглядальної самотності (на матеріалі російськомовної поезії XIX – XXI століть). Анотація   PDF (English)
N. Samsonenko
 
Випуск 35 Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини. Анотація   PDF
N. Klymenko
 
Випуск 31 Діалектна основа мови творів Лева Венглінського. Анотація   PDF
N. Sovtys
 
Випуск 36 Деякі питання дослідження мотивації епонімного бізнес-імені (на основі українського ономастикону). Анотація   PDF (English)
Serhiy Yermolenko, Halyna Zymovets’
 
Випуск 34 Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль у становленні національної концептосфери Іспанії. Анотація   PDF (English)
N. Popova
 
Випуск 31 Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків. Анотація   PDF
N. Kobchenko
 
Випуск 36 До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови. Анотація   PDF
Natali Darchuk
 
Випуск 33 Дослідження авторського відступу у структурно-семантичному і семіотичному ключі. Анотація   PDF (English)
I. Arkhipova
 
Випуск 35 Дослідження живого мовлення. Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков). – Саарбрюккен: Lambеrt Academic Publishing RU 2017. – 308 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
Випуск 34 Експресивна номінація в сучасному топоніміконі. Анотація   PDF
I. Havryliuk
 
Випуск 32 Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові. Анотація   PDF
O. Tyschenko
 
Випуск 34 Емоційний концепт РАДІСТЬ в англійській лінгвокультурі. Анотація   PDF (English)
M. Olkhovych-Novosadyuk
 
Випуск 34 Емоційно-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса «Холодний дім». Анотація   PDF
L. Hryzhak
 
Випуск 32 Займенник як засіб творення стилістичних фігур. Анотація   PDF
O. Kalashnyk
 
Випуск 34 Запозичення релігійної сфери в лексичній системі польської мови. Анотація   PDF (English)
L. Вorodenko
 
26 - 50 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>