Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2016: Випуск 32 Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
2016: Випуск 32 Актуалізація категорій «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві. Анотація   PDF
T. Kosmeda
 
2016: Випуск 32 Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у тексті: спроба побудови. Анотація   PDF
H. Sytar
 
2016: Випуск 32 Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 32 Відтворення культурно-специфічного смислу порівняння у перекладі (на матеріалі фауноназв БИК, ВІЛ, ТУР в українській та англійській мовах). Анотація   PDF (English)
O. Molchko
 
2016: Випуск 32 Визначення частки та її функційних різновидів (з опертям на сучасний український дискурс). Анотація   PDF (English)
N. Kushch
 
2016: Випуск 32 Вроцлавській україністиці – 15 років. Анотація   PDF
P. Jóźwikiewicz
 
2016: Випуск 31 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 32 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 32 Генетична специфіка іншомовних елементів у сучасній україністиці (на матеріалі ідіостилів Ю. Андруховича, І. Карпи, І. Роздобудько, О. Забужко). Анотація   PDF (English)
L. Borodenko
 
2016: Випуск 31 Граматична концепція Юрія Шевельова: називний ↔ кличний у системі іменникової категорійності. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2016: Випуск 31 Діалектна основа мови творів Лева Венглінського. Анотація   PDF
N. Sovtys
 
2016: Випуск 31 Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків. Анотація   PDF
N. Kobchenko
 
2016: Випуск 32 Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові. Анотація   PDF
O. Tyschenko
 
2016: Випуск 32 Займенник як засіб творення стилістичних фігур. Анотація   PDF
O. Kalashnyk
 
2016: Випуск 32 Категорія визначеності/невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови. Анотація   PDF
V. Labetova
 
2016: Випуск 31 Кваліфікаційно-репрезентативний вияв національного характеру в мові (на прикладі концепту СМЕРТЬ). Анотація   PDF
L. Fedoryuk
 
2016: Випуск 32 Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях. Анотація   PDF
L. Hnatiuk
 
2016: Випуск 32 Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами. Анотація   PDF
О. Areshenkova
 
2016: Випуск 32 Концепт GODNOŚĆ у словниках польської мови. Анотація   PDF
V. Chaban
 
2016: Випуск 32 Креативність у викладанні. Анотація   PDF (English)
A. Szafernakier-Świrko
 
2016: Випуск 31 Лінгвістичні інформаційні технології як інструмент лінгвоперсонології. Анотація   PDF
I. Danylyuk
 
2016: Випуск 31 Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.). Анотація   PDF
H. Sytar
 
2016: Випуск 31 Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі. Анотація   PDF
S. Guzenko
 
2016: Випуск 32 Методологія аналізу структури концепту: когнітивний та лінгвокульутрологійний аспекти. Анотація   PDF (English)
L. Fedoryuk
 
1 - 25 з 38 результатів 1 2 > >>