Інформація про автора

Bilyk, Ya., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

  • Випуск 31 - РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти
    Просторові дієслівні конструкції з прийменником п’ід ( ׀поп’ід, з-п’ід, з- |поп’ід) у східностепових говірках: семантичне і функціональне варіювання.
    Анотація  PDF