Інформація про автора

Burak, V., Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна), Україна

  • Випуск 34 - РОЗДІЛ ІV. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов
    Субзнакова фіксація лінгвокультурного змісту в похідних номінаціях родичів (на матеріалі української та польської мов другої половини ХІХ століття).
    Анотація  PDF
  • Випуск 35 - РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики
    Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект.
    Анотація  PDF