Випуск 32

Зміст

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

© Донецький національний університет, 2016
PDF

Статті

A. Zahnitko
PDF
11-12

РОЗДІЛ І. Теорія мови

V. Labetova
PDF
13-17
A. Szafernakier-Świrko
18-21

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми морфології

A. Zahnitko
PDF
22-30
N. Kushch
30-33
O. Tyschenko
PDF
33-36

РОЗДІЛ ІІІ. Теоретичні питання синтаксису

O. Kalashnyk
PDF
37-41

РОЗДІЛ IV. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

L. Borodenko
42-45
O. Peftieva
45-50

РОЗДІЛ V. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

L. Hnatiuk
PDF
51-58
O. Molchko
58-61

РОЗДІЛ VI. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

О. Areshenkova
PDF
62-65
T. Kosmeda
PDF
66-70
L. Fedoryuk
70-76
V. Chaban
PDF
76-82
L. Yuldasheva
PDF
82-87

РОЗДІЛ VІI. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

O. Falafivka
PDF
88-92

РОЗДІЛ VІІI. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

I. Danylyuk
PDF
93-99
H. Sytar
PDF
100-108

РОЗДІЛ IX. Хроніки

P. Jóźwikiewicz
PDF
109-118