Випуск 31

Зміст

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

© Донецький національний університет, 2016
PDF

Статті

A. Zahnitko
PDF
7-8

РОЗДІЛ І. Актуальні проблеми морфології

A. Zahnitko
PDF
9-13

РОЗДІЛ ІІ. Теоретичні питання синтаксису

N. Kobchenko
PDF
14-20
H. Sytar
PDF
20-25

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

V. Yaslyk
PDF
26-30

РОЗДІЛ ІV. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

P. Jóźwikiewicz
PDF
31-38

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу

L. Hnatiuk
39-42
S. Guzenko
PDF
43-46
N. Sovtys
PDF
46-50
L. Fedoryuk
PDF
50-55

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

Ya. Bilyk
PDF
56-59
H. Kraievska
PDF
59-62

РОЗДІЛ VІІ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

I. Danylyuk
PDF
63-66

РОЗДІЛ VIIІ. Хроніки

H. Sytar
PDF
67-68
A. Zahnitko
PDF
68-69
A. Zahnitko
PDF
69-71