Випуск 34

Зміст

Інформація про міжнародний збірник наукових праць

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF

Статті

A. Zahnitko
PDF
11-12

РОЗДІЛ І. Матеріали до ХVІ Міжнародного зʼїзду славістів. Граматична категоризація в словʼянських мовах у діахронії та с

Аleš Brandner
13-18
M. Vsevolodova
18-27
A. Zahnitko
PDF
28-37
L. Popović
PDF
38-52

РОЗДІЛ ІІ. Теоретичні питання синтаксису

N. Kobchenko
PDF
53-60

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

L. Вorodenko
61-64
L. Hryzhak
PDF
64-68
О. Dobrovolska
68-76
O. Styshov
PDF
76-84

РОЗДІЛ ІV. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

V. Burak
PDF
85-100
N. Gaiduk
PDF
100-104
Zh. Krasnobaieva-Chorna
104-109

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

T. Vilchynska
PDF
110-114
N. Oliynyk
114-118
M. Olkhovych-Novosadyuk
118-123
R. Pykaliuk
PDF
123-127
N. Popova
127-132
O. Radchuk
133-138
N. Samsonenko
138-142
N. Sovtys
PDF
142-147
L. Shevchenko
PDF
147-152
O. Shcherbak
PDF
152-160

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

I. Havryliuk
PDF
161-165
M. Druzhynets
PDF
166-170
O. Mykytyuk
PDF
170-175

РОЗДІЛ VII. Наукові лінгвістичні школи: структура і функції

Т. Kosmeda
PDF
176-183

РОЗДІЛ VIIІ. Хроніки / Рецензії й анотації

Bożena Zinkiewicz-Tomanek
PDF
184-195
Аleš Brandner
195-197