Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2017: Випуск 33 Вступ. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 34 Вступ Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 33 Вторинні прийменники польської мови (діахронічний аспект) Рец. на кн.: Aleksandra Janowska, Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 120 ss. Анотація   PDF (Język Polski)
Cheslav Liakhur
 
2016: Випуск 32 Генетична специфіка іншомовних елементів у сучасній україністиці (на матеріалі ідіостилів Ю. Андруховича, І. Карпи, І. Роздобудько, О. Забужко). Анотація   PDF (English)
L. Borodenko
 
2017: Випуск 34 Граматикалізація показників евіденційності в українській мові. Анотація   PDF
L. Popović
 
2016: Випуск 31 Граматична концепція Юрія Шевельова: називний ↔ кличний у системі іменникової категорійності. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 33 Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект. Анотація   PDF
I. Farion
 
2017: Випуск 34 Граматичне подання мотиву медитативної та споглядальної самотності (на матеріалі російськомовної поезії XIX – XXI століть). Анотація   PDF (English)
N. Samsonenko
 
2018: Випуск 35 Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини. Анотація   PDF
N. Klymenko
 
2016: Випуск 31 Діалектна основа мови творів Лева Венглінського. Анотація   PDF
N. Sovtys
 
2018: Випуск 36 Деякі питання дослідження мотивації епонімного бізнес-імені (на основі українського ономастикону). Анотація   PDF (English)
Serhiy Yermolenko, Halyna Zymovets’
 
2017: Випуск 34 Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль у становленні національної концептосфери Іспанії. Анотація   PDF (English)
N. Popova
 
2016: Випуск 31 Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків. Анотація   PDF
N. Kobchenko
 
2018: Випуск 36 До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови. Анотація   PDF
Natali Darchuk
 
2017: Випуск 33 Дослідження авторського відступу у структурно-семантичному і семіотичному ключі. Анотація   PDF (English)
I. Arkhipova
 
2018: Випуск 35 Дослідження живого мовлення. Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков). – Саарбрюккен: Lambеrt Academic Publishing RU 2017. – 308 с. Анотація   PDF
A. Zahnitko
 
2017: Випуск 34 Експресивна номінація в сучасному топоніміконі. Анотація   PDF
I. Havryliuk
 
2016: Випуск 32 Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові. Анотація   PDF
O. Tyschenko
 
2017: Випуск 34 Емоційний концепт РАДІСТЬ в англійській лінгвокультурі. Анотація   PDF (English)
M. Olkhovych-Novosadyuk
 
2017: Випуск 34 Емоційно-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса «Холодний дім». Анотація   PDF
L. Hryzhak
 
2016: Випуск 32 Займенник як засіб творення стилістичних фігур. Анотація   PDF
O. Kalashnyk
 
2017: Випуск 34 Запозичення релігійної сфери в лексичній системі польської мови. Анотація   PDF (English)
L. Вorodenko
 
2018: Випуск 35 Засоби репрезентації концепта “ціна” в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів). Анотація   PDF
Yu. Babii
 
2018: Випуск 35 Категорійні ознаки віддієслівних іменників. Анотація   PDF
N. Kostusiak
 
2018: Випуск 35 Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа. Анотація   PDF
A. Prykhodko
 
26 - 50 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>