Редакційна політика

Політика розділів

РОЗДІЛ ІV. Історія мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ V. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VІ. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VIІ. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VІIІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ IX. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ X Хроніки / Рецензії й анотації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ І. Матеріали до ХVІ Міжнародного зʼїзду славістів. Граматична категоризація в словʼянських мовах у діахронії та с

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ ІІ. Теоретичні питання синтаксису

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ ІV. Актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ V. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VII. Наукові лінгвістичні школи: структура і функції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VIIІ. Хроніки / Рецензії й анотації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VІІ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ VIII. Хроніки / Рецензії й анотації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редактор
Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (м. Вінниця, Україна);
Відповідальний секретар
Інна Богданова, кандидат філологічних наук (м. Вінниця, Україна);
Веб-редактор
Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна)

Члени редколегії:
Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна);
Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна);
Олена Карпенко, доктор філологічних наук, професор (м. Одеса, Україна);
Ірина Кочан, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна);
Жанна Краснобаєва-Чорна, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна);
Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна);
Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна);
Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна);
Анатолій Приходько, доктор філологічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна);
Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна);
Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна);
Мар’ян Скаб, доктор філологічних наук, професор (м. Чернівці, Україна);
Микола Степаненко, доктор філологічних наук, професор (м. Полтава, Україна).

 

 

Редакційна рада

Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна);
Алеш Бранднер, доктор габілітований, професор (м. Брно, Чеська Республіка);
Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (м. Київ, Україна);
Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація);
Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна);
Станіслав Жажа, доктор габілітований, професор (м. Брно, Чеська Республіка);
Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (м. Київ, Україна);
Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (м. Гродно, Республіка Білорусь);
Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (м. Познань, Республіка Польща);
Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (м. Воронеж, Російська Федерація);
Чеслав Ляхур, доктор габілітований, професор (м. Ополе, Республіка Польща);
Володимир Манакін, доктор філологічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна);
Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна);
Лариса Пісарек, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща);
Людмила Попович, доктор габілітований, професор (м. Бєлград, Республіка Сербія);
Ігор Проценко, доктор філософії, доцент (м. Асунсьйон, Парагвай);
Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (м. Могільов, Республіка Білорусь);
Міхал Сарновський, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща);
Світлана Соколова, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна);
Пшемислав Юзвікевич, доктор філологічних наук, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща).